Výroba stojanu na vánoční stromek

Výroba stojanu - vhodné i pro žáky ZŠ

Postup výroby stojanu pro vánoční stromek, je přizpůsoben dovednosti žáka základní školy.Obr. 1: Stromek ve stojanu 

1. Význam stojanu

Stojan se používá pro upevnění dekorací, zejména vánočního stromku. Může se také použít jako středový kříž pro různé dekorace. Bude vyroben z masivu.

2. Materiál

Pro výrobu stojanu lze použít jakýkoliv masiv odpovídající kvality. Zejména v místě spoje nesmí být žádná vada, zejména suk. Pro běžné stojany se používá smrk.

Nejvhodnější je pro výrobu jako vstupní surovinu použít hoblovaný přířez ze čtyřstran.

Obr. 2: Materiál

Přířez je možno si opatřit:

 • vlastní výroba pomocí ručního nářadí – pilka, hoblík

 • vlastní výroba pomocí dřevoobráběcích strojů – kotoučová pila, srovnávací a tloušťkovací frézka

 • vlastní výroba – kotoučová pila, čtyřstranná frézka

 • nákupem polotovaru

3. Rozměry stojanu

Rozměr kříže musí bezpečně upevnit stromek a zachytit stromek tak, aby nedošlo k jeho převrácení. Zároveň musí být dostatečně těžký.

Velikost stromku (m)

Velikost stojanu (mm)

Průřez profilu dřev (mm x mm)

Průměr

   otvoru (mm)

do 0,5

250

30 x 30

20

do 1

500

50 x 50

30

do 1,5

700

80 x 80

35

do 3

1 000

120 x 120

50

Pro spojení kříže se používá křížové přeplátování. Do jednotlivých dřev je vyřezán zářez na šířku dřeva a do ½ hloubky materiálu.

Obr. 3: Křížové přeplátování

4. Spoj

Volba způsobu výroby:

 • surovina pro výrobu bude hoblovaný smrkový přířez

 • bude použita výroba ručním nářadím a ručním mechanizovaným nářadím

5. Upnutí materiálu

Pro upnutí materiálu používáme truhlářskou hoblici. Nemáme-li k dispozici hoblici, postačí pevný stůl a truhlářská svěrka či svěrák. Dbáme však na to, aby upínací nářadí nepoškodilo materiál.

6. Nářadí

Technologická operace

Nářadí a pomůcky

Rýsování

tužka, úhelník, rejsek

Řezání

rámová pila, čepovka

Dlabání

dláto

Montáž - zajištění kříže

montážní lepidlo, šroubovák, vruty

Patky

montážní lepidlo, kladivo, hřebíky

Broušení

brusný špalík, brusný papír zrnitost 80, 120

Vrtání

vrtačka, vrták

Povrchová úprava

lak, lazura, brusný papír 220.

Obr. 4: Pracovní nářadí a pomůcky

7. Technologický postup

Nářadí a pomůcky viz tabulka v bodě 6.

a) Výběr materiálu - Nutné je zvolit délku materiálu dle budoucího stromku. Dřevo musí být dostatečně suché, nepoddimenzované bez vad a poškození.

b) Rýsování – Provedeme přesné délkové označení a naznačení spoje. Při samotném rýsování postupujeme tak, aby ve spoji a v krajích nebyl žádný suk. Křížkem označíme tu část dřeva, která při obrábění bude odstraněna.

Obr. 5: Rýsování

c) Délkové krácení.

Obr. 6: Délkové krácení

d) Zhotovení spoje – Nařízneme pomocí pily do ½ tloušky materiálu vedle rysky směrem dovnitř spoje. Pro jednoduší vydlabání provedeme ještě několik řezu vzdálených od sebe cca 5 mm. Přebytečné dřevo odstraníme dlátkem.

Obr. 7: Rýsování spoje

Obr.8: Výroba spoje, tvaru

Obr. 9:Výroba spoje, několik řezů

Obr. 10: Výroba spoje dlabání

Obr. 11: Vyrobený spoj

e) Montáž (spojení) dřev – Provedeme pomocí lepidla a svěrky. Jelikož nemusí být plocha po opravování dlátem precizně rovná a dílce bychom k sobě ideálně nepřiblížili, se doporučuje spojit kříž také pomocí vrutů. Tím zvýšíme tuhost spoje. Pro vruty průměru 4 mm můžeme předvrtat otvor vrtákem průměru 3mm. Tím výrazně omezíme popraskání dřeva.

Obr. 12: Montáž kříže

f) Zhotovení a montáž patek – Pro vyrovnání nerovnosti kříže nebo podlahy použijeme vyrovnávací patky. Můžeme je přilepit nebo použít spojovací materiál např. hřebíky.

Obr. 13: Montáž patek

g) Vrtání otvoru pro stromek – Můžeme použít ruční či elektrickou vrtačku. Otvor musíme umístit na střed.

Obr. 14: Určení středu

Obr. 15: Vrtání

h) Broušení – Odstraníme přebytečné třísky. Pod úhlem 45°, můžeme zkosit hrany na čele, podélných hranách. Odstraníme případné rýhy, která vznikly během výroby.

Obr. 16: Broušení

i) Povrchová úprava – Stojan se může používat bez povrchové úpravy. Pro jeho estetické vylepšení jej můžeme natřít dvěma vrstvami laku nebo lazury. Pro dosažení hladkosti povrchu mezi jednotlivými nátěry použijeme mezibroušení jemným brusným papírem. Lak pro mezibroušení musí být dostatečně vytvrzený. Nejvhodnější jsou vodouředitelné nátěrové hmoty.

Obr. 17: Stojan

j) Upnutí stromku – Stromku se před vložením do stojanu musí upravit kmínek osekáním nebo ofrézováním pomocí speciální okružovací frézky. Je-li kmínek menší, použijeme klínky. Odřízneme spodní větve cca 150 mm. Stromek narazíme do předvrtaného otvoru a natěsno jej dorazíme tak, aby bez mezery vyplnil otvor ve stojanu. Dbáme na to, aby strom stál rovně.

Obr. 18: Upnutí stromku

8. Závěr

Vhodnou volbou stromku docílíme i radosti z pohledu na něj. Smrk opadne dříve než borovice a jedle.

 

Zdroje
 • Veškeré texty jsou z archivu autora.

​Obrázky

 • Obr. 1: Stromek ve stojanu, archív autora
 • Obr. 2: Materiál , archív autora
 • Obr. 3: Křížové přeplátování , archív autora
 • Obr. 4: Pracovní nářadí a pomůcky , archív autora
 • Obr. 5: Rýsování , archív autora
 • Obr. 6: Délkové krácen, archív autoraí
 • Obr. 7: Rýsování spoje, archív autora
 • Obr.8: Výroba spoje, tvaru, archív autora
 • Obr. 9: Výroba spoje, několik řezů, archív autora
 • Obr. 10: Výroba spoje dlabání, archív autora
 • Obr. 11: Vyrobený spoj, archív autora
 • Obr. 12: Montáž kříže, archív autora
 • Obr. 13: Montáž patek, archív autora
 • Obr. 14: Určení středu, archív autora
 • Obr. 15: Vrtání, archív autora
 • Obr. 16: Broušení, archív autora
 • Obr. 17: Stojan, archív autora
 • Obr. 18: Upnutí stromku, archív autora
Kontrolní otázka

1. Jak velký má být kříž pro stromek výšky 1,7 m?

2. Jaké bylo použito nářadí pro zhotovení tohoto stojanu?

3. Jakým způsobem se zajišťuje stromek ve stojanu?

4. Je postup srozumitelný? Vyrobil byste stojánek podle tohoto postupu?