Stavební výroba

Stavební výroba

Stavební výrobou se rozumí provádění stavebních prací dodavatelským systémem. Odvětví, ve kterém se realizuje, se nazývá stavebnictví. Jeho vznik je úzce spjat se specializací stavební výroby.

Od ostatních odvětví hospodářství se stavební výroba odlišuje zejména:

  • kontinuálním pohybem výrobce (pohybem stavbařů z místa jedné stavby na druhou),
  • délkou a průběhem  výrobního procesu (závislost na klimatických podmínkách),
  • odlišností jednotlivých výrobků (staveb),
  • velkým množstvím materiálů, výrobků a hmot, které jsou v průběhu výroby zpracovávány.

Stavebnictví se člení do čtyř základních skupin:

  • Pozemní stavby - stavby pro bydlení, občanské stavby, průmyslové a zemědělské stavby.
  • Dopravní a podzemní stavby - mosty, silnice, tunely, železnice, letištní plochy.
  • Vodohospodářské stavby - přehrady, úpravy vodních toků, meliorace.
  • Speciální stavby - stožáry, podzemní kolektory.

Ve stavební výrobě nalezne uplatnění řada profesí. Mezi nejdůležitější patří zedník, tesař, klempíř, pokrývač, instalatér, mechanik plynových zařízení, kameník, kominík, podlahář, sklenář, štukatér, montér suchých staveb, elektrikář, kominík nebo např. kamnář. Všechny stavební profese jsou dnes na trhu práce mimořádně ceněny a absolventi stavebních učebních oborů se o své uplatnění obávat nemusejí.

Stavební řemesla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - 5: Řemesla

Zdroje
  • Stavebnictví. Http://cs.wikipedia.org/wiki/Stavebnictví [online]. [cit. 2014-12-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Stavebnictví

Obrázky:

  • Obr. 1 - 5: JUGA, Stanislav. [online]. [cit. 2014-11-26]. Dostupné z: www.soszs.cz