Měření odporů a kondenzátorů

V následujících kapitolách se seznámíme s metodami a způsoby měření odporů a kondenzátorů. Naučíme se zprávně zapojovat měřené součástky a měřící přístroje, abychom měření prováděli s  co nejpřesnějšími výsledky. Dozvíme se také něco o správné volbě měřících přístrojů, která má velký vliv na přesnost měření.