Měření odporu ochranného vodiče, izolačního odporu, impedance smyčky

Měření odporu ochranného vodiče, izolačního odporu, impedance smyčky

Elektrické instalace musí být pravidelně revidovány. Revize elektrických zařízení je definována jako činnost, při které se prohlídkou, zkoušením a měřením zjišťuje stav daného zařízení z hlediska jeho bezpečnosti. Kontrola elektrického zařízení je pak činnost, při které se prohlídkou, zkoušením a měřením zjišťuje technickýstav elektrického zařízení. Uvedené se v plném rozsahu týká i revizí a kontrol elektrických instalací a elektrických přípojek nízkého napětí.

 

Měření při revizi

Obr. 1: Měření při revizi elektrického rozváděče

Zdroje
  • Autor neznámý.  Základní druhy měření při zkoušení elektrických instalací a přípojek nízkého napětí. Http://www.etm.cz/index.php/component/content/article/973-zakladni-druhy-meni-pi-zkoueni-elektrickych-instalaci-a-pipojek-nizkeho-napti [online]. [cit. 2014-11-06]. Dostupné z: http://www.etm.cz/index.php/component/content/article/973-zakladni-druhy-meni-pi-zkoueni-elektrickych-instalaci-a-pipojek-nizkeho-napti [online]. [cit. 2014-11-06]. Dostupné z: Základní druhy měření při zkoušení elektrických instalací a přípojek nízkého napětí. Http://www.etm.cz/index.php/component/content/article/973-zakladni-druhy-meni-pi-zkoueni-elektrickych-instalaci-a-pipojek-nizkeho-napti [online]. [cit. 2014-11-06]. Dostupné z: http://www.etm.cz/index.php/component/content/article/973-zakladni-druhy-meni-pi-zkoueni-elektrickych-instalaci-a-pipojek-nizkeho-napti

Obrázky: