Oběh plicní

OBĚH PLICNÍ

Oběh plicní se také nazývá oběhem malým. Je kratší, než je oběh velký. Uplatňuje se k výměně plynů mezi krví a zevním prostředím.

Začíná plicní tepnou. Ta odvádí okysličenou krev z pravé srdeční komory. Dále se větví na pravou část, která vstupuje do pravé plíce, a část levou vstupující do plíce levé. V plicích se tyto části větví na vlásečnicovou síť, která obklopuje plicní sklípky. Tady se odehrává okysličování krve a vylučování oxidu uhličitého. Žilky, které odvádí okysličenou krev, se pak spojují ve čtyři plicní žíly. Plicní žíly vedou krev do levé síně srdeční.

Obr. 1: Plicní oběh a tělní oběh

Zdroje
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
  • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
  • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
  • MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav Orel. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 304 s. ISBN 978-80-247-1521-6.

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. Cévní soustava. Leccos. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://leccos.com/index.php/clanky/cevni-soustava
  • Obr. 2: Autor neznámý. Cévní oběh. Wikipedia. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Plicn%C3%AD_ob%C4%9Bh
  • Obr. 3: Autor neznámý. What primary function of the pulmonary circuit is?. Answers. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z:http://www.answers.com/Q/What_primary_function_of_the_pulmonary_circuit_is
Obrázek

Obr. 2: Plicní oběh

Komentář

Přiřaď správné názvy anatomických struktur, použij obrázek č. 2

1. Pulmonary Circuit - 
2. Right pulmonary artery - 
3. Left pulmonary artery - 
4. Right pulmonary veins - 
5. Left pulmonary veins - 
6. Right atrium - 
7. Left atrium - 
8. Right ventricle - 
9. Left ventricle - 
10. Heart muscle - 

 

 

A. Levá síň

B. Levá komora
C. Srdeční sval
D. Levá plicní tepna
E. Pravá plicní tepna
F. Levá plicní žíla
G. Pravá plicní žíla
H. Plicní oběh
I. Pravá síň
J. Pravá komora

 

 

Kontrolní otázka

Vhodné i pro ZŠ

Co je malý tělní oběh?

Jak se odlišuje od velkého?

Co je velký tělní oběh?

Obrázek

Obr. 3: Plíce a aortální oblouk

Víte, že ...

... v klidových podmínkách proteče ledvinami 1250 ml krve a játry proteče 1300 ml? To činí více jak polovinu celkového objemu krve, který je 5500 ml.