Transformátory

V této kapitole se seznámíme s druhy transformátorů, jejich konstrukcí a činností. Dále si uvedeme jednotlivé druhy zvláštních transformátorů, které mají zajímavé konstrukce a používají se pro speciální účely. Uvedeme si také problémy, které transformátory způsobují v sítích, ke kterým jsou připojeny, např. při jejich připojování nebo odpojování.