Indikace napětí, zkouška polarity

Indikace napětí, zkouška polarity

Indikace přítomnosti elektrického napětí je nejčastěji spojována s funkcí zapnutí a vypnutí elektrického zařízení nebo přístroje. Pro indikaci přítomnosti napětí v elektrikářské praxi se používá řada jednoduchých i složitějších zkoušeček. Nejjednodušší je zkoušečka, jejímž základem je doutnavka. Polaritu zdroje je nutné znát pro bezchybné fungování elektronických zařízení. Změna polarity může způsobit zničení zařízení nebo změnu smyslu otáčení motoru.

Měření napětí na prodlužovačce

Obr. 1: Měření napětí na prodlužovačce

Zdroje

Obrázky: