Zkoušečky napětí


Zkoušečky napětí

Pro indikaci přítomnosti napětí v elektrikářské praxi se používá řada jednoduchých i složitějších zkoušeček. Nejjednodušší je zkoušečka, jejíž základ tvoří doutnavka.

Doutnavková zkoušečka

Schematická značka doutnavky

Obr. 1: Schematická značka doutnavky 

Provedení doutnavky

Obr. 2: Provedení doutnavky

 

 

Po připojení doutnavky na zdroj střídavého napětí svítí obě elektrody, u stejnosměrného zdroje jen elektroda připojená na zápornou svorku - katoda. Toho je možné využít k indikaci polarity a rozlišení střídavého a stejnosměrného napětí.
Mohou mít tvar trubičky či kapky s drátovými vývody, nebo jsou konstruovány s paticí závitovou nebo bajonetovou, do níž bývá vložen nezbytný předřadný rezistor. U některých typů je vršek baňky proveden jako čočka. Vyrábějí se i jako sufitky s použitím např. ve zkoušečkách známých pod označením fázovky. Rezistor bývá u sufitových žárovek (sufitek) předřazen jako samostatný prvek. Miniaturní doutnavka s předřazeným rezistorem bývá často použita jako signalizace, vestavěná přímo do vypínače (ať už se jedná o elektroinstalační prvek, nebo o přístrojový vypínač). Také se vyrábějí kontrolky různých tvarů a rozměrů, které obsahují vestavěnou doutnavku. Doutnavky mají malou spotřebu, běžně několik mA.
Doutnavka se  rozsvěcuje teprve při napětí, které považujeme za nebezpečné. Zároveň se využívá vlastnosti, že pro svit doutnavky stačí nepatrný proud, který může bez nebezpečí úrazu a pocitového vjemu procházet lidským tělem. Ve zkoušečce je obvykle doutnavka se zápalným napětím kolem 70 V v sérii s rezistorem vysoké hodnoty (cca nad 2 megaohmy dle typu), který by měl být ve speciálním bezpečném provedení. Obvykle bývá jeden pól doutnavky spojen se zkušebním hrotem a druhý přes předřazený rezistor s dotekovou ploškou. Pokud se někdo dotýká dotykové plošky, proud se uzavírá tělem a pokud je rozdíl potenciálů dostatečně velký, doutnavka svítí.

Fázovka

Fázovka v rukojeti šroubováku

Obr. 3: Fázovka v rukojeti šroubováku

 

Zkoušečka VADAS

V praxi je potřeba elektrický obvod zatížit. K tomu sloužila zkoušečka VADAS, která obsahovala pouze elektromagnet. 

První zkoušečka VADAS

Obr. 4: První zkoušečka VADAS


Praxe ukázala, že v jednoduché zkoušečce musí být více indikačních prvků. Proto byla postupně vyvinuta zkoušečka tohoto typu:

 

ELEKTROPLAST VD Prešov SN-4 zkoušečka obvodů

Emos SN-4 zkoušečka obvodů (vadaska)

Obr. 5: Emos SN-4 zkoušečka obvodů (vadaska)


 

Popis:
Zkoušečka k dvojpólovému měření velikosti stejnosměrného a střídavého napětí od 110 do 400 V. 
Zkoušečka určuje také fázové vodiče, polaritu stejnosměrného napětí a fáze trojfázové soustavy s nulovým vodičem. 
Zkoušečka má v balení PVC pouzdro zdarma. 

Parametry: 
- stejnosměrné a střídavé napětí: 110 V, 230 V, 400 V,
- frekvenční rozsah: 0 - 60 Hz,
- určení fáze: ano,
- určení polarity: ano,
- optická signalizace: ano .

Postup měření:

Indikace velikosti napětí:
Na indikaci velikosti napětí se používá elektromagnet, do kterého se vtahuje odpružené železné jádro. Ukazovatel udává na stupnici okénka hodnoty síťových napětí (LED diody svítí).


Určovaní fázového vodiče:
K určovaní fázového vodiče slouží doutnavka v levém okénku zkoušečky. Zkoušečku uchopíme do ruky tak, aby se ruka dotýkala kovového výstupku na zadní straně krytu a měřicí hrot přiložíme na fázový vodič. Při výskytu fázového napětí na měřeném vodiči se doutnavka rozsvítí. Proud procházející tělem je menší než 0,25 mA.

Zjišťování pořadí fází:
Pořadí fází se zjišťuje pomocí doutnavky a obvodu složeného z odporů a kondenzátorů, který vytváří napětí proti nulovému vodiči v závislosti na směru otáčení fází. Ruka se dotýká kovového výlisku na zadní straně zkoušečky. Přiložením pevného hrotu na předbíhající fázi a pohyblivého hrotu na následující fázi se doutnavka rozsvítí.
Při obráceném pořadí fází doutnavka nesvítí (LED diody svítí).
Určování polarity stejnosměrného napětí
- Polarita stejnosměrného napětí je určena dvěmi LED diodami. Jestliže je na pohyblivém měřícím hrotu kladný pól, rozsvítí se dioda označená „+“.
- Jestliže je na pohyblivém hrotu záporný pól napětí, rozsvítí se LED dioda s označením „-“.

 

LCD zkoušečka


LCD zkoušečky indikují stejnosměrné i střídavé napětí a můžeme s ní nalézt i vodič pod napětím, který je uložen v omítce. Nemají baterii.
- AC napětí: 12 - 230V,
- DC napětí: 12 - 250V,
- kontaktní a nekontaktní měření.

LCD zkoušečka

Obr. 6: LCD zkoušečka

 

Zdroje

Obrázky:

 

Kontrolní otázka
 1.  Proč se dosud používá doutnavka jako indikátor napětí a pro signalizaci?
 2. Jak jsou konstrukčně provedeny doutnavkové zkoušečky? Proč je jim předřazen rezistor?
 3. Jak můžeme indikovat polaritu zdroje?
 4. Jaké zařízení v sobě měla nejstarší zkoušečka?
 5. Co je to sled fází?
Odkaz

Co je to sled (pořadí)  fází?

http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=26987

Praktické cvičení

Seznamte se se zkoušečkou SN-4. Změřte na zásuvce:

 • pozici fázového vodiče,
 • pořadí fází trojfázové soustavy se středním vodičem,
 • polaritu stejnosměrného napětí.
Praktické cvičení

 

Vhodné pro žáky ZŠ

Pokuste se pomocí detektoru zjistit, kudy procházejí pod omítkou v místnosti elektrické vodiče, propojující světla, zásuvky a vypínače.

  BS158 detektor el.vedení pro vyhledávání ve zdech

Obr. 7:  BS158 detektor  el.vedení pro vyhledávání ve zdech

Detektor kovů a el.vedení pod napětím pro vyhledávání ve zdech, stropu a podlaze. Detekce el.vedení po napětím  do vzdálenosti až 75 mm při průměru vodiče 20 mm. Bezkontaktní měření 70-600 V AC, schopnost bezkontaktně stanovit polaritu 6-36 V DC. Detekce kabelů cca 1 cm pod omítkou.