Testery polarity

Testery polarity

Přepólování

Polaritu zdroje je nutné znát pro bezchybné fungování elektronických zařízení. Změna polarity může způsobit zničení zařízení, nebo změnu smyslu otáčení motoru.
Nejjednodušeji zajistíme správnou polaritu u stejnosměrného obvodu bez obavy o přepólování vložením polovodičové diody.

Dioda zabrání přepólování

Obr. 1: Dioda zabrání přepólování

 

Přírodní indikátor polarity: 

Když do čerstvě rozříznutého bramboru zapíchneme dva drátky vyvedené od zdroje, vytvoří se  kolem jednoho drátku  skvrna zelené, modrozelené nebo až fialové barvy - to je kladný pól zdroje. Šťáva z dužiny bramboru je elektrolytem a procházející proud způsobuje jeho rozklad, a tím i zabarvení.

Brambor jako indikátor polarity

Obr. 2: Brambor jako indikátor polarity

 


Multimetr:


Správnou polaritu nejčastěji kontrolujeme pomocí multimetru, kde červený kablík označuje kladný pól (zdířka + V) a černý kablík minus pól (COM).

Multimetr

Obr. 3: Multimetr

 

Tester polarity zdrojů:

 

Tester polarity zdrojů

Obr. 4: Tester polarity zdrojů


Tester polarity zdrojů slouží pro přezkoušení nastavené polarity konektorů síťových zdrojů. Konektor se jednoduše nasadí a hned se zobrazí jeho polarita. Brání poškození přístrojů kvůli chybnému zapojení síťových zdrojů. 

Technické údaje: 
Rozměry (š x v x h): 40 x 60 x 15 mm 
Zobrazení: LED 
Připojení: 3,5 / 1,35mm, 5,5 / 2,1 nízkonapěťový konektor, 3,5 mm kolíková zástrčka (jack) 

 

Tester polarit


Je součástí víceúčelových zkoušeček pro rychlé zjištění správné polarity zdroje.

Schéma testeru polarity

Obr. 5: Schéma testeru polarity
 
Na vývody + / -jsou připojeny výstupní kabely adapteru nebo jakéhokoliv zdroje do 12V, u kterého neznáme polaritu. Pokud je výstupní kladný vývod přístroje připojen na kladný vývod testeru, rozsvítí se zelená LED dioda. V opačném případě se rozsvítí červená LED. Ihned můžeme zjistit, jakou polaritu má kabel testovaného přístroje.

Zdroje
  • Autor neznámý. Tester polarity. TN Trade spol. s r.o. [online]. Praha: TN Trade spol. s r.o., 2015 [cit. 2015-01-28]. Dostupné z:http://shop.tntrade.cz/tester-polarity-zdroju_d226234.html
  • MICHÁLEK, David. Jednoduchý elektrický obvod.Metodický portál : Digitální učební materiály[online]. 01. 03. 2011, [cit. 2015-01-18]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/jednoduchy-elektricky-obvod-4.html>. ISSN 1802-4785.
  • RUPRECHT, Michael. Tester polarit do 12V. BASTLENI.EU [online]. BASTLENI.EU, 2015 [cit. 2015-01-28]. Dostupné z:http://www.bastleni.eu/el-zap/45-tester-polarit
  • TŘÍSKA, Jiří. Rady a nápady z elektrotechnické praxe. SNTL, 1989. Praktické elektrotechnické příručky. ISBN 80-03-00004-1.Svazek 91 edice Praktické elektrotechnické příručky, strana 117, podkapitola 4.67 - Brambor jako indikátor polarity

Obrázky:

 

Kontrolní otázka
  1. Jak dioda zabrání zničení zařízení?
  2. Co je to elektrolyt?
  3. Jak zareaguje ručkový měřicí přístroj, když jej zapojíme s obrácenou polaritou?
  4. Jak zareaguje digitální měřicí přístroj, když jej zapojíme s obrácenou polaritou?
Čti také

ELEKTROLYT

Elektrolyty jsou roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud. Vznikají obvykle rozpuštěním iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech. V elektrolytech nepřenášejí proud elektrony jako u kovů (vodičů I. řádu), ale ionty. Ionty jsou proti elektronům větší, jejich pohyblivost je menší, takže vodivost je u elektrolytů nižší než u kovů. Proto jsou elektrolyty označovány jako vodiče II. řádu. Je k nalezení i v tužkových bateriích a akumulátorech. Krystalické iontové sloučeniny – soli rovněž mohou vést elektrický proud, a to přenosem iontů, například přes neobsazené uzly (vakance) jejich krystalové mřížky. Takové materiály (obvykle tuhé roztoky) nazýváme tuhými elektrolyty.

Praktické cvičení

 

Na baterii změřte její polaritu pomocí testeru polarity nebo multimetrem.

Jednoduchý elektrický obvod

Obr. 6: Jednoduchý elektrický obvod