Rychlé vyhledávání závad v elektroinstalaci

V těchto kapitolách se seznámíme s nejčastějšími příčinami závad na elektrických instalacích. Podíváme se, jak mohou tyto závady vznikat, jak jim můžeme předcházet a hlavně na co si máme dát pozor, aby k těmto závadám nedocházelo. Většina závad totiž vzniká nedůslednou kontrolou, a proto je v druhé kapitole vysvětlen princip, zásady a důležitost provádění pravidelných revizí a kontrol. Je uvedeno i něklik důležitých pojmů, které bychom si měli v této souvislosti osvojit.