Druhy závad

Druhy a příčiny závad

Druhy a příčiny závad závad

Závady v elektroinstalaci mohou mít mnoho příčin s různou měrou nebezpečí. Musíme mít však na paměti, že jsou vždy spojeny s ohrožením zdraví nebo života, ale také s poškozením majetku, kde je nejčastější příčinou je vznik požáru. Proto si můžeme závady rozdělit do dvou kategorií.

  • mechanické závady

  • elektrické závady

Obě kategorie závad jsou stejně závažné a obě mají vliv jak na správnou funkci obvodu v elektroinstalaci, tak i na ohrožení zdraví a majetku.

Mechanické závady

Přehřívání, hoření – je to závada velmi nebezpečná a je vždy spojena s nebezpečím poškození elektroinstalace a vzniku požáru. Nejčastější příčinou je vznik velkých přechodových odporů, vznik jiskrového výboje nebo dokonce elektrického oblouku. Jen pro zajímavost – elektrický oblouk může dosáhnout teploty až 60000C !

Na co si dát pozor:

Zejména na připojení přívodních napájecích kabelů k elektroměrům, jističům svorkám atd. Musí být vždy řádně dotaženy a hlavně pravidelně kontrolovány. Problémy totiž mohou nastat nenadále po dlouhodobém bezproblémovém provozu. V tom je její „zákeřnost“. U trojfázových spotřebičů, které jsou citlivé na led fází, může dojít i k jejich zničení. Velmi důležitá je hlavně kontrola bytových rozvaděčů.

Nalomení, utržení – Je to závada, která může vzniknout hlavně u zařízení, která se vzájemně pohybují nebo jsou vodiče mechanicky zatíženy (např. vlastní vahou nebo na ně něco položíme). Také často vlivem nepozornosti, vodič přiskřípneme. Důsledek je např. blikání světla, nepravidelný chod spotřebiče, přehřívání nebo zařízení přestane pracovat úplně.

Na co si dát pozor:

Při kladení vodičů, jejich připojování a montáži musíme dbát na to, aby vedení bylo volné a vodiče měly dostatečný průhyb. Často jsou hlavně uzemňovací vodiče, ale i jiné připevňovány k odnímatelným částem elektrických zařízení jako jsou kryty, dvířka atd. Zde je vždy nutná kontrola při každé manipulaci se zařízením.

Uvolnění – Tato závada také vzniká u pohyblivých zařízení, ale hlavně u zařízení podléhajícím otřesům nebo vibracím. Náchylná jsou hlavně šroubová spojení, ale uvolnění může dojít i u nýtových, lepených a jiných spojů.

Na co si dát pozor:

U nýtovaných a lepených spojů je to otázka volby vhodných materiálů a technologického postupu. U šroubových spojů je to otázka zajištění šroubu nebo matice proti pootočení a tím následného uvolnění spoje. Možností zajištění je několik. Můžeme šroubový spoj zakápnout barvou, použít zajišťovací podložky nebo speciální šrouby, které se zajišťují provlečením zajišťovacího drátu, který rovněž zabrání pootočení. Toto zajištění je však také nutno zkontrolovat.

Zdroje
  • HONYS, Václav,  Příručka pro zkoušky elektrotechniků, IN - EL, Praha 2000, ISBN 80-86230-14-7

Obrázky:

 

Obrázek

Obr. 1: Souprava pro vyhledávní závad na izolaci

Obrázek

Obr. 2: Hlídač izolačního stavu vedení

Obrázek

Obr. 3: Testr baterií/akumulátorů

Kontrolní otázka

1. Jak se závady rozdělují?

2. Co způsobuje zahřívání vodičů a spotřebičů?

3. Jak lze předejít utržení vodičů?

4. Jak lze zajistit spoje proti uvolnění?