Zapojení chrániče

Zapojení chrániče

Na rozdíl od jističe, který je jen průchozí, bývá zapojení proudového chrániče o něco složitější, protože jím musí procházet fázové (vodiče barev izolace černé, hnědé a šedé) a střední vodič (N vodiče – modrá barva izolace), ale ochranný vodič (PE vodiče – žlutozelená barva izolace elektrického vodiče)jím procházet nesmí (obecně ochranné, popř. zemnící vodiče se nesmí jistit, spínat a zbytečně rozdělovat ve svorkách).

V soustavě TN-C, kde je střední vodič zároveň ochranným vodičem (PEN vodič – žlutozelená barva izolace s modrou návlečkou na konci vodiče), proudový chránič nainstalovat nelze. Je nutná soustava TN-S, kde je již střední vodič (N vodič – modrá barva izolace) a ochranný, případně zemnící vodič (PE vodič – žlutozelená barva izolace) tažen rozděleně a samostatně. (Co je TN-C a TN-S). Do proudového chrániče, přivedeme na horní svorku fázový vodič (hnědé, černé, šedé barvy izolace) a vyvedeme jej spodní svorkou k danému elektrickému obvodu (např. k zásuvce). Podobně se to udělá i se středním vodičem (N vodič – modrá barva izolace), který musí proudovým chráničem projít. Pokud se jedná o třífázový obvod, musí proudovým chráničem projít všechny tři fázové vodiče. Před proudovým chráničem musí být vždy předřazen jistič nebo pojistka o maximálně stejné hodnotě velikosti elektrického proudu, jakou snese proudový chránič. Existují i proudové chrániče kombinované s jističi, ale cena je prozatím vyšší, ale ušetří místo v rozvaděči nebo v rozvodnici, a zlepšují tak její přehlednost.

Proudový chránič kombinovaný s jističem

Obr. 1: Proudový chránič kombinovaný s jističem

Proudové chrániče výrazně zvyšují bezpečnost osob před úrazem elektrickým proudem a chrání majetek před vznikem požáru od elektrické instalace. Používají se při:

  • odpojení vadné instalace při vzniku nebezpečného unikajícího proudu (protipožární ochrana),

  • ochraně osob při nebezpečném dotyku s neživou částí elektrického zařízení (nepřímý dotyk),

  • ochraně osob při nebezpečném dotyku se živou částí elektrického zařízení (přímý dotyk).

Dále je použití proudových chráničů předepsáno ve stavebních rozvaděčích, v zemědělských a zahradních rozvodech, v rozvodech pro bazény, v nemocnicích,  v laboratořích, ve školách nebo v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím.

Proudový chránič na zásuvkových obvodech

Podle současných elektrotechnických předpisů musí být proudový chránič na všech jednofázových zásuvkových obvodech, které jsou přístupné osobám bez elektrotechnické kvalifikace – laikům, běžným lidem. Pokud máte zásuvky v nějakém nebezpečnějším prostoru, např. vlhké sklepy, koupelny, kuchyně, domácí dílny v garáži, zvažte co nejdříve rekonstrukci elektroinstalace, aby se mohl proudový chránič zapojit do elektroinstalace. V nouzi nejvyšší používejte alespoň zásuvky s vestavěným proudovým chráničem, i když to není dokonalé řešení.

Nevýhody a problémy s proudovým chráničem

Dnes je v elektroinstalaci plno tzv. spínaných zdrojů (v PC, domácím kině, HiFi věži, UPS), které mají tu nevýhodu, že jím unikají proudy - technologické uzemnění. V současné době je pro elektrické zásuvky v bytech a rodinných domcích nařízena povinnost proudového chrániče k zásuvkám, které budou obsluhovat běžní lidé - osoby bez elektrotechnické kvalifikace. Ale spotřební elektroniku, a zejména počítače se doporučuje zapojovat do elektrických obvodů zásuvek, kde proudový chránič není. Vzhledem k tomu, že ty unikající proudy ze spínaných zdrojů působí hlavně při zapnutí, tak se začaly vyrábět proudové chrániče zpožděné (označují se G) a selektivní (označují se S). Rozdíl mezi nimi je v tom, že zpožděný zareaguje za 20 ms a selektivní za 40 ms.

Centrální proudový chránič

Pokud je stavba z hořlavých materiálů, je povinnost tzv. centrálního proudového chrániče. Aby více proudových chráničů za sebou (centrální + proudové chrániče na zásuvkovém obvodě) nespadly současně a při použití centrálního proudového chrániče by se vyply i světelné obvody, lze rovněž použít selektivní proudový chránič tak, že zareaguje pouze proudový chránič na zásuvkovém okruhu, kde nastal problém, ale centrální proudový chránič zůstane v zapnutém stavu. Z toho důvodu se začaly vyrábět proudové chrániče, které po obnovení parametrů elektrické sítě uvedou elektrický obvod znova do provozu. Zapnou tak odpojené elektrospotřebiče. Tyto chrániče lze proto použít jako centrální, aniž bychom ztratili uživatelský komfort elektroinstalací. Zejména v době ekonomické krize je tlak na co nejnižší cenu elektroinstalace, používají se více centrální proudové chrániče, místo lepšího řešení, aby každý elektrický obvod měl proudový chránič svůj nebo se použila kombinace „chráničojistič“ neboli proudový chránič s nadproudovou ochranou.

Proudový chránič na světelných obvodech

Používání proudového chrániče na světelné obvody není tak nutné, protože na svítidlo na stropě obvykle z podlahy nedosáhneme a nic do svítidla obvykle nezapojujeme. Proudový chránič na světelné obvody je nařízen, pokud je svítidlo v nějaké nebezpečné místnosti, kde je např. vlhko, koupelna, prádelna, sklep, domácí dílna nebo hlavně průmyslové objekty. 

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: Autor neznámý. Proudový chránič s jističem 16A Noark 1PN B16 30mA. Moje-elektro.cz [online]. Moje-elektro.cz, 2015 [cit. 2015-01-28]. Dostupné z:http://www.moje-elektro.cz/files/130501220946-manual_chranice.pdf
  • Obr. 2: Autor neznámý. Ex9CBL-N 1PN C25 30mA (100752) Proudový chránič s jističem 1P+N 25A C 30mA 6kA Noark. Ex9CBL-N 1PN C25 30mA (100752) Proudový chránič s jističem 1P+N 25A C 30mA 6kA Noark [online]. [cit. 2015-01-20]. Dostupné z: http://www.elima.cz/obchod/images/Ex9CBL-N.jpg
  • Obr. 3: Autor neznámý. TFGA-1F Adaptér s proudovým chráničem 16A 0,03A IP40 Tracon. ELIMA - elektroinstalační materiál [online]. ELIMA - elektroinstalační materiál, 2015 [cit. 2015-01-28]. Dostupné z: http://www.elima.cz/obchod/images/tfga-1f.jpg j
Obrázek

Obr. 2: Jednofázový a třífázový proudový chránič

Obrázek

Obr. 3: Zásuvkový adaptér s proudovým chráničem