Vyhláška č. 50/1978Sb

Vyhláška č. 50/1978 Sb

Při závěrečných zkouškách i při zkouškách elektrotechnické způsobilosti je nutné, aby se žáci a uchazeči vyjadřovali v přesných technických termínech. Proto jsou zde uvedeny ty nejdůležitější pojmy, bez kterých se žádný elektrikář neobejde.