Měření vnitřního odporu sítě a zkratového proudu

Měření vnitřního odporu sítě a zkratového proudu

Pro provedení revize elektrických zařízení jsou vyvinuty nejrůznější multifunkční přístroje. Při měření v sítích nn je potřebné, aby byl přístroj vybaven pro:

  • Měření zemního odporu u elektrických soustav bez napětí 3 nebo 2 vodičovou metodou (2 nebo 1 měřicí sonda).

  • Měření zemního odporu u elektrických soustav pod napětím pomocí 1 měřicí sondy nebo speciálního klešťového převodníku (selektivní měření).

  • Měření impedance smyčky a vnitřního odporu sítě dvouvodičovou a třívodičovou metodou.

Měřič impedance smyčky

Obr. 1: Měřič impedance smyčky 

Zdroje

Obrázky: