Srdce

SRDCE

Je nepárový dutý svalnatý orgán červenohnědé barvy. Funguje jako pumpa. Nasává krev z oběhu a tu potom opět do oběhu vypuzuje. Svými stahy zabezpečuje oběh krve. Je velké zhruba jako pěst člověka, kterému patří. Nachází se v mezihrudí, tedy v dutině hrudní mezi pravou a levou plící za kosti hrudní. Tvar se podobá trojboké pyramidě. Hmotnost srdce je okolo 270 až 320 g. 

Obr. 1: Srdce

Stavba srdce

Srdce se skládá z:

 • vnitřní vrstvy: nitroblány srdeční (endokard);

 • střední vrstva: srdeční svaloviny (myokard);

 • zevní vrstvy: přísrdečníku (epikard).

Srdce je uloženo v osrdečníkovém vaku (perikard), má 4 dutiny: dvě síně a dvě komory:

 

 • chlopně cípaté: trojcípé - mezi pravou síní a pravou komorou;

 • chlopně dvojcípé - mezi levou síní a levou komorou;

 • chlopně poloměsíčité: mezi komorami a tepnami.

Obr. 2: Řez srdcem

Výživa srdce

 • přívod okysličené krve zabezpečují věnčité tepny (pravá a levá);

 • při ucpání některé z nich dojde k odumření příslušné svaloviny srdeční.

 

Činnost srdce

 • současně pracují obě poloviny srdce;

 • základní funkce - střídání stahu (systoly) a ochabnutí (diastoly);

 • systola vede k vypuzení krve ze síní nebo komor;

 • diastola umožňuje přítok krve do srdečních dutin - tzn., že při stahu se dutiny v srdci vyprazdňují, při ochabnutí se krví naplňují;

 • jeden cyklus srdeční činnosti, tj. postupné naplnění dutin a vypuzení objemu, se nazývá srdeční revoluce.

 

Srdeční revoluce

 • systola síní (komory v diastole);

 • systola komor (síně v diastole);

 • diastola komor (síně v diastole).

Obr. 3: Převodní systém

 

Tepový a minutový objem srdeční

 • tepový objem - objem krve, který se ze srdce dostává z každé komory při jednom stahu (60 až 80ml);

 • počet tepů: 72 - 80/min., při námaze až 150 za minutu;

 • minutový objem - množství krve, které je ze srdeční komory vypuzeno za jednu minutu (5,5 l);

 • tepová (srdeční) frekvence: počet srdečních stahů za minutu (72 tepů).

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav Orel. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 304 s. ISBN 978-80-247-1521-6.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Lovasi András tehetsége 3.. Hotdog. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.hotdog.hu/iskolapenz/kolteszet/lovasi-andras-tehetsege-3
 • Obr. 2: Autor neznámý. Srdce – hrdaya. Ajurvedské lázně. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://ajurvedske-lazne.cz/?q=srdce
 • Obr. 3: Autor neznámý. Stavba srdce – obrázek . Třídní stránky. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://gymplmb.blogspot.cz/2013/01/obrazek.html
 • Obr. 4: Autor neznámý. Srdce. Kardiolog. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.kardiolog.sk/o-srdci/
 • Obr. 5: Autor neznámý. Srdce – hrdaya. Ajurvedské lázně. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://ajurvedske-lazne.cz/?q=srdce
 • Obr. 6: Autor neznámý. William Harvey. Wikipedia. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://hu.wikipedia.org/wiki/William_Harvey
 • Obr. 7: Autor neznámý. William Harvey. Wikipedia. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/William_Harvey
 • Obr. 8: Autor neznámý. Revolúcia v evolúcii. Evolučná teória[online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.evolutionrevolution.eu/sk/

 

Obrázek

Obr. 4: Stavba srdce

Obrázek

Obr. 5: Převodní systém srdeční

Doplňující učivo

Srdce - latinsky cor. Dutina srdce je vystláná blánou, která se nazývá endokard. Blána tvoří v síňokomorových otovorech cípaté chlopně, které oddělují síně od komor. Mezi pravou síní a komorou je trojcípá chlopeň. Mezi levou síní a komorou je dvojcípá chlopeň.

Do pravé síně vstupuje horní a dolní dutá žíla. Z pravé komory vystupuje plicní kmen. Do levé síně vstupují 4 plicní žíly a z levé komory vystupuje aorta (srdečnice).

Systola - stažení srdeční svaloviny.

Diastola - relaxace srdeční svaloviny.

Zajímavost

Jako první přednášel o srdci jako o pumpě anglický lékař W. Harvey a to v roce 1616.

Obr. 6: William Harvey

Obr. 7: Ukázka z práce W. Harveye

Srdeční činnost se zrychluje působením hormonu adrenalinu a tyroxinu.

Množství přečerpané krve za 1 minutu je zhruba 5 litrů v klidu a až 30 litrům při fyzické námaze.

 

Víte, že ...

... krevní tlak v hrdelní žíle (vena jugularis) je nižší, než hodnota atmosferického tlaku? Pokud by došlo k otevřenému zranění na této žíle, do žíly by byl nasáván i vzduch, což by způsobilo embolii plicní. Při poranění by se tedy měla žíla rychle stlačit.

Pracovní list

Pracovní list - srdce

1. Popiš útvary na srdci.

Obr. 8: Srdce

2. Co je to převodní systém srdeční?

 

3. Nakresli převodní systém srdeční do obrázku.

 

4. Jaké máme v srdci chlopně?

 

5. Co je to perikard, epikard, endokard?

Kontrolní otázka

Vhodné i pro ZŠ

Jaký je rozdíl mezi systolou a diastolou?

Kolik tepů za minutu má zdravý člověk v klidu?

K čemu slouží srdce?