Magnetismus a elektromagnetismus

Magnetismus a elektromagnetismus

Ve školních laboratořích můžeme předvést pokusy s elektřinou. 

Školní pokusná sada pro elektromagnetismus

Obr. 1: Školní pokusná sada pro elektromagnetismus

Tato sada  demonstruje:

  • magnetické působení,

  • zemský magnetismus,

  • magnetické pole - spektrum,

  • Ampérovo pravidlo pravé ruky,

  • magnetické působení elektrického proudu,

  • elektromagnet,

  • vzájemné působení proudu a magnetu,

  • elektrický motor,

  • elektromagnetická indukce

  • Lenzův zákon.

Zdroje

Obrázky: