Trojfázová soustava

Trojfázová soustava

Trojfázová soustava se vyznačuje tím, že má tři stejně velká napětí, které mají sinusový průběh. Fázový posun mezi těmito fázemi je rovnoměrně rozložen, tedy 1200. Průběh tohoto napětí je vyroben ve trojfázovém generátoru, což je točivý elektrický stroj, který je poháněn nejčastěji pomocí turbíny, ale může to být jakýkoliv jiný pohon (spalovací nebo dieselové motory).

obrazek

Obr. 1: Sinusový průběh trojfázového napětí

Činnost generátoru:

Každý generátor je složen ze tří částí: statoru, rotoru a budiče.

Stator - je dutý válec, který má uvnitř drážky pro uložení izolovaného statorového vinutí. To je složeno cívek, které jsou vzájemně pootočeny o 1200 a jejich konce jsou vyvedeny na svorkovnici generátoru.

Rotor – u generátorů je to hladký vykovaný válec, který má rovněž vyfrézovány drážky pro uložení rotorového tzv. budícího vinutí, které je napájeno stejnosměrným proudem. Konce vinutí jsou vyvedeny a zapojeny ke kroužkům, ke kterým se přivádí rovněž stejnosměrný proud přes tzv. kartáče - (uhlíky). Pozn. Rotorové vinutí není pootočeno o 1200 jako u statoru, ale ve dvou osách a tvoří tak dvoupólový rotor.

Budič – je to vlastně dynamo, jehož rotor je upevněn na hřídeli generátoru. Dynamo, jak známo je točivý elektrický stroj, který vyrábí stejnosměrné napětí.

Do vinutí rotoru je přivedeno stejnosměrné tzv. budící napětí, tím v generátoru vznikne magnetické pole, které prochází vzduchovou mezerou mezi statorem a rotorem. V okamžiku, když pohonem roztočíme rotor, otáčí se současně s ním i vytvořené magnetické pole, které protíná vinutí statoru a v něm se indukuje napětí. Tím v jednotlivých vinutích vzniknou tři napětí fázově posunuta o 1200.

Obr. 2: Princip generátoru

Trojfázové vinutí lze spojit dvěma základními způsoby. Proto se budeme v následující lekci zabývat spojením trojfázového vinutí do hvězdy a trojúhelníku a jejich využití v praktické elektrotechnice.

Zdroje
  • VOŽENÍLEK, Ladislav , ŘEŠÁTKO, Miroslav, Základy elektrotechniky I, SNTL Praha 1986

Obrázky:

Obrázek

Obr. 3: Generátor poháněný parní turbínou

Obrázek

Obr. 4: Rotor generátoru v elektrárně

Kontrolní otázka

1. Jaké části má generátor?

2. Popište vznik střídavého proudu.