Cévy

CÉVY (vasa)

Cévní systém tvoří uzavřený systém trubic, které rozvádí krev po celém těle. Od srdce se postupně cévy rozšiřují. Směrem k srdci se žilky spojují v silnější a mohutnější žíly. Směrem k vlásečnicím se krevní proud zpomaluje.

Podle stavby cévní stěny rozlišujeme: tepny, žíly, vlásečnice.

Tepny (arterie)

 • Pružné silnostěnné trubice, ve kterých protéká okysličená krev pod vyšším tlakem - při porušení stěny krev vystřikuje.
 • Největší tepnou je AORTA - srdečnice, která vybíhá jako první tepna ze srdce.

Žíly (vény)

 • Stěna tenká poddajná, odkysličená krev jimi protéká pomalu, pod nízkým tlakem - při porušení stěny vytéká krev pomalým proudem a nestříká.
 • Bývají opatřeny chlopněmi, které zabraňují zpětnému toku. Zejména v místech, kde musí být žilní krev vytlačována proti síle gravitační.

Vlásečnice (kapiláry)

 • Tenkostěnné trubičky o velmi malém průsvitu, krev jimi protéká pomalu, většinou pod nízkým tlakem - zabezpečují vlastní látkovou výměnu tkání (možnost předání kyslíku a živin a přestupu odpadových látek).

Obr. 1: Cévy

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Krevní cévy – širá. Ajurvedské lázně. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://ajurvedske-lazne.cz/?q=yakrut
 • Obr. 2: Autor neznámý. Oběhový systém. Zdravi na dlani. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.zdravinadlani.cz/nase-telo-nemoce-a-lecba/obehovy-system/obehovy-system
 • Obr. 3: Autor neznámý. Cévy. Kardiosystem. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.kardiosystem.websnadno.cz/Cevy.html
 • Obr. 4: Autor neznámý. Oběhová soustava. Lidské tělo. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.latinsky.estranky.cz/fotoalbum/obehova-soustava/obehova-soustava/zila–rez-.png.html
 • Obr. 5: Autor neznámý. Salerno. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://salerno.uni-muenster.de/data/bl/sobotta/pics_big/0034.html
Víte, že ...

... délka všech cév v lidském těle je asi 100 000 km? To je dvakrát větší délka, než délka rovníku.

... žíly slouží jako rezervoár krve, objem žilného řečiště je oproti tepennému třikrát větší. V žilách je tedy neustále 70 % veškeré krve.

Obrázek

Obr. 2: Rozdíl stavby tepny a žíly

Obrázek

Obr. 3: Průřez žílou

Obrázek

Obr. 4: Vlásečnice

Pracovní list

Vhodné i pro ZŠ

Pracovní list - cévy

1. Popiš rozdíl mezi tepnou a žílou.

 

 

2. Co jsou to vlásečnice?

 

 

3. V jakém typu cév proudí krev pod tlakem? Dokážeš vysvětlit proč?

 

 

 

4. Vyznač na obrázku, kde je aorta.

Obr. 5: Aorta