Kominík

Kominík

Anotace oblasti

obrazek

Obr. 1: Historie čištění komínů

Obor kominík poskytuje vzdělání pro samostatný výkon činností spojených s instalací a sanacemi, čištěním a kontrolami komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení při údržbě, opravách a úpravách lokálních vytápěcích zařízení na pevná paliva, komínů a jejich příslušenství. V potaz je bráno i budoucí uplatnění absolventa v živnostenském podnikání.

Hlavní oblast služeb spočívá v poradenské činnosti, ve výběru vhodného druhu komína pro novostavby, čištění spalinových cest, v kontrole spalinových cest, stavby komínů, frézování a vložkování komínů. V současné době jsou využívány všechny druhy komínů stavebnicového typu zejména značkových výrobců SCHIEDEL, EKO KOMÍNY, EFFE DUE, CIKO-KOMÍNY, HELUZ a dalších firem.

Dobrá znalost názvosloví je důležitou součástí orientace v oblasti věnované komínům. Před uvedením komína a spotřebiče do provozu, ale i při jeho provozu je nutné se řídit nařízením vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Součástí výkladu budou další užitečné informace o trhu s komíny. Tato část bude zaměřena na systémové komíny, tj. komíny, které jsou zhotoveny jako jakási stavebnice a jejím složením podle technologických postupů vzniká hotové dílo, použitelné v novostavbách, při rekonstrukcích apod.

Důležité:

/uploads/ckeditor/attachments/81/sb_rka_z_kon_.pdf

 

 

Zdroje

Obrázky:

 

Přílohy
sbírka zákonů.pdf Stáhnout
Názvosloví

EN 1443 - T400 N1 D 3 G50

Toto označení udává:


T400
Max. teplota spalin je 400 °C (existují i teplotní třídy 80 °C - 600 °C). Teplotní třída je důležitá jak z hlediska materiálu komína, tak i teploty povrchu z důvodu požáru nebo popálení.

N1
Komín s přirozeným tahem (existují i třídy P - přetlakové, H - vysokopřetlakové). V přetlaku nemohou být provozovány keramické vložky.

D
Odolává kondenzátu při plánovitě provozovaném suchém provozu (existuje i třída W pro plánovitě provozovaný mokrý provoz). Třída D znamená, že ke kondenzaci občas docházet může, ale nikoli trvale.

3
Pro plynná, kapalná i tuhá paliva (existují i nižší třídy odolnosti proti korozi, 1. převážně pro plyn a 2. převážně pro plyn a kapalná paliva)

G
Má odolnost při vyhoření sazí (existuje třída O komínů bez odolnosti při vyhoření sazí). Při vyhoření sazí je v komíně teplota až 1000 °C. Keramická vložka, izolační vrstva i plášť musí zajistit, aby teplota hořlavých materiálů v blízkosti komína nepřestoupila 100 °C.

50
Vzdálenost hořlavých materiálů v tomto případě musí být min. 50 mm od komína. V uzavřených prostorách jsou nejkritičtějšími hořlavé materiály v blízkosti komína, např. dřevěné trámy ve stropech. V těchto neprovětrávaných prostorách v případě vysoké teploty v komíně může znatelně vzrůst teplota a dojít ke vznícení.

Testy