Požadavky na spalinovou cestu

Požadavky na spalinovou cestu

Komínový plášť

Tvoří jej betonové tvarovky pro stavbu komína s jedním, nebo dvěma průduchy pro instalaci komínové vložky, případně v kombinaci s průduchem vzduchovým nebo instalačním. Jedná se o kostky s plnými stěnami z lehčené betonové směsi (např. SCHIEDEL).

Obr. 1: Průřez komínem

Do průduchu je instalována komínová vložka. Pojivem je speciální tmel výrobce.

– plášťové tvarovky z jílovité směsi, tvarované lisováním, vypálené v cihlářské peci a zabroušené v konečné fázi (např. HELUZ). Dvě tvarovky tvoří průduch pro instalaci vložky. Plášť z těchto tvarovek vykazuje dobrou tepelněizolační vlastnost díky dutinové konstrukci. Pojivem je speciální tmel výrobce.

– plechové roury a tvarovky z korozivzdorné oceli (např. JEREMIAS), sestavované zasouváním, ve spoji zajištěné nýtováním, nebo speciálními objímkami.

obrazek

Obr. 2: Schéma komínového systému CIKO

Komínová vložka keramická

Keramická vložka silnostěnná – prvky se vyrábějí se ze speciální  jílovitošamotové směsi, formované do tvaru trubek různých průměrů, s délkou 330 mm a tloušťkou stěny 15 mm, s drážkami (například SCHIEDEL UNI PLUS), pro vytvoření pevného spoje, vypálené vysokou teplotou. Mají nízkou nasákavost (do 20 %), vysokou pevnost, odolnost proti vysoké teplotě, včetně teploty vyhoření sazí. Sestavuje se „po vodě“ a spáry se těsní speciálním tmelem. Kompletně sestavená vložka zajišťuje hladkost a těsnost průduchu a odolnost komína proti účinkům spalin.

Keramická vložka tenkostěnná – prvky se vyrábějí se ze speciální  jemnozrnné keramické směsi, formované do tvaru drážkovaných trubek různých průměrů, s délkou 1330 mm a tloušťkou stěny 5 mm, lisované vysokým tlakem (např. SCHIEDEL KERANOVA). Prvky jsou opatřeny spojovací manžetou, spojují se zasouváním „po vodě“ a těsní se speciálním tmelem. Kompletně sestavená vložka zajišťuje hladkost a těsnost průduchu a odolnost komína proti účinkům spalin. Výhodou vložky je nižší hmotnost i nasákavost.

obrazek

Obr. 3: Komínová vložka keramická

Tepelně izolační vrstva

Tepelně izolační vrstva – nejčastější formou je tepelně izolační rohož dodaná výrobcem systémového komína, upravená pro vkládání do mezery mezi vložkou a pláštěm. Musí mít stanovenou odolnost proti vysoké teplotě (obvykle nejméně do 800 oC) a stanovenou minimální hustotu, která má zabránit jejímu sedání. Další používanou formou je uzavřená vzduchová mezera, využívající vysokou tepelně izolační schopnost uzavřené vzduchové vrstvy.

 

 

Zdroje

Obrázky:

Přílohy
montážni návod komínu.pdf Stáhnout
Zapamatuj si

Obecné požadavky na spalinovou cestu

Spalinová cesta musí zajistit odvod spalin:

v bezpečném režimu,
za všech provozních režimů připojených spotřebičů,
při proměnném vlivu venkovního prostředí,
nad střechu budovy,
s rozptylem do ovzduší, aby nenastalo hromadění spalin a nebyly překročeny přípustné koncentrace,
při zachování podmínek požární bezpečnosti,
aniž by byla snižována účinnost spotřebičů,
s regulačními prvky pro zajištění požadovaného průtoku spalin,
s požadovanou povrchovou teplotou v ústí průduchu:

nad rosným bodem spalin u komínů suchých,
nad teplotou spalin +5 °C u komínů mokrých,

s tepelnou izolací stěny komínového průduchu u komínů s přirozeným tahem,
bez požadavku na tepelnou izolaci stěny průduchu u mokrých komínů přetlakových,
se zajištěním tepelné roztažnosti komínového průduchu a jeho trvalé těsnosti,
se zajištěním čistitelnosti, kontrolovatelnosti a přístupnosti k místům kontroly a čištění po celé trase,
s označením spalinové cesty identifikačním štítkem.


Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7783-zasady-navrhu-spalinove-cesty-prehledny-vytah-z-csn-73-4201

Testy