Stavba a montáž

Stavba a montáž

Za správnou funkci komína odpovídá především ten, kdo rozhodl, jaké vlastnosti má nově stavěný komín mít. Dodavatel stavby komína se tedy má řídit rozhodnutím projektanta vyjádřeném v projektu. V opačném případě přebírá odpovědnost ten, kdo dodal komín v rozporu s projektem.

Výrobce komínového systému poskytuje ke svým komínům montážní pokyny. Jejich dodržení při montáži je základní podmínkou poskytnutí záruky. Prohlášení o vlastnostech je dokument, kterým výrobce stvrzuje odběrateli kvalitu a bezpečnost zakoupeného výrobku.

Spodní část systémového komína tvoří:

 • základová deska nebo patka s hydroizolací,

 • půdice průduchu - spodní část komínové vložky - kondenzátní jímka,

 • tvarovka dolního kontrolního (vybíracího) otvoru,

 • tvarovky komínového pláště -  mají vyříznuté otvory pro odvod kondenzátu a pro komínová dvířka.

 

obrazek

Obr. 1: Založení komína

Střední část systémového komína tvoří:

 • V potřebné výšce je ve vložce umístěna tvarovka sopouchu a do komínového pláště je vyříznut otvor.

 • Průchod stropní konstrukcí - je třeba zajistit dilataci a požární bezpečnost.

 • Ve střední části komína - obvykle v půdním prostoru - se provádí otvor určený pro čištění a kontrolu průduchu komína – vymetací otvor. Provádí se instalací tvarovky a vyříznutím otvoru v komínovém plášti.

 • Ostatní části komína bez otvoru se provádějí montáží potřebného počtu rovných prvků vložky a komínového pláště.

 

obrazek

Obr. 2: Rekonstrukce středové části komína

Horní část systémového komína tvoří:

(průchod střechou, nadstřešní část, komínová hlava) – obrázky, popis

 • Průchod komína střechou - je nutno zajistit vodotěsnost otvoru proti dešti a vodě, stékající po krytině střechy a po stěně komína.

 • Nadstřešní část komína musí být tak vysoká, aby ústí průduchu bylo v předepsané výšce vzhledem k hřebeni střechy.

 • Komínová hlava - chrání konstrukci komína před účinky počasí, před zatékáním vody do tepelně izolační vrstvy a zajišťuje dilataci komínové vložky v krycí desce.

 • Komínová stříška - chrání ústí průduchu před vnikáním dešťové vody.

 

 

 

obrazek

Obr. 3: Horní část komína

 

Příslušenství komína tvoří prvky, které umožňují kontrolu a čištění spalinové cesty nebo umožňují přístup k místům kontroly. Jsou to obvykle komínová dvířka, komínová lávka a přístupové komunikace.

Ukázkové video:

 

Zařazení komína dle ČSN EN 1443, identifikační štítek

Identifikační štítek je předepsaný způsob označení konstrukce systémového komína. Údaje, uvedené výrobcem na identifikačním štítku, informují uživatele o vlastnostech komína, o provozních podmínkách a podávají i další předepsané informace. Zařazení konstrukce komína podle ČSN EN 1442 udává vlastnosti komína a stanovuje uživateli podmínky jeho provozu:

ČSN EN 1443 – T400 P1 D2 G50 je identifikační štítek komína určeného pro spotřebič na spalování dřeva (zplynováním) s odvodem spalin přetlakem s teplotou spalin do 400 °C, vedeného vnitřkem budovy. Není odolný proti účinkům kondenzátů a je určen pro suchý provoz. Je odolný proti vyhoření sazí a bezpečná vzdálenost hořlavých konstrukcí je nejméně 50 mm.

ČSN EN 1443 – T250 N1 D 1 O50 je identifikační štítek komína určeného pro spotřebič plynných paliv s odvodem spalin přirozeným tahem, s teplotou spalin do 250 °C, vedeného vnitřkem budovy. Není odolný proti účinkům kondenzátů a je určen pro suchý provoz. Není odolný proti vyhoření sazí a bezpečná vzdálenost hořlavých konstrukcí je nejméně 50 mm.

ČSN EN 1443 – T400 N1 D 3 G50 je identifikační štítek komína určeného pro spotřebič pevných paliv s odvodem spalin přirozeným tahem, s teplotou spalin do 400 °C, vedeného vnitřkem budovy. Je odolný proti vyhoření sazí a vhodný pro suchý provoz. Je odolný proti vyhoření sazí a bezpečná vzdálenost hořlavých konstrukcí je nejméně 50 mm.

 

 

Zdroje

Obrázky:

Video:

Video
This div will be replaced by the JW Player.