Keramický systémový komín pro plynná paliva

Keramický systémový komín pro plynná paliva

Anotace oblasti

Systémový komín pro odvod spalin od spotřebiče plynných paliv musí kromě obvyklých vlastností zajišťovat odolnost proti vlhkosti. Nejsou na něj kladeny nároky na protipožární bezpečnost objektu vzhledem k nižším provozním teplotám spalin, ani na čištění průduchu od sazí. Předpokládá se u něj suchý provoz, pouze s občasným výskytem kondenzátu spalin.

Komínový plášť

 • Betonové tvarovky pro stavbu komína s jedním nebo dvěma průduchy pro instalaci komínové vložky, případně v kombinaci s průduchem vzduchovým nebo instalačním. Jedná se o kostky s plnými stěnami z lehčené betonové směsi (např. SCHIEDEL). Do průduchu je instalována komínová vložka. Pojivem je speciální tmel výrobce.

 • Plášťové tvarovky z jílovité směsi, tvarované lisováním, vypálené v cihlářské peci a v konečné fázi zabroušené (např. HELUZ). Dvě tvarovky tvoří průduch pro instalaci vložky. Plášť z těchto tvarovek vykazuje dobrou tepelněizolační vlastnost díky dutinové konstrukci. Pojivem je speciální tmel výrobce.

 • Plechové roury a tvarovky z korozivzdorné oceli (např. JEREMIAS) sestavované zasouváním, ve spoji zajištěné nýtováním, nebo speciálními objímkami.

Komínová vložka keramická

 • Keramická vložka silnostěnná – prvky se vyrábějí se ze speciální  jílovito-šamotové směsi, formované do tvaru trubek různých průměrů, s délkou 330 mm a tloušťkou stěny 15 mm, s drážkami pro vytvoření pevného spoje, vypálené vysokou teplotou (například SCHIEDEL UNI PLUS) . Mají nízkou nasákavost (do 20 %), vysokou pevnost, odolnost proti vysoké teplotě, včetně teploty vyhoření sazí. Sestavuje se „po vodě“ a spáry se těsní speciálním tmelem. Kompletně sestavená vložka zajišťuje hladkost a těsnost průduchu a odolnost komína proti účinkům spalin.

 • Keramická vložka tenkostěnná – prvky se vyrábějí se ze speciální  jemnozrnné keramické směsi, formované do tvaru drážkovaných trubek různých průměrů, s délkou 1330 mm a tloušťkou stěny 5 mm, lisované vysokým tlakem (např. SCHIEDEL KERANOVA). Prvky jsou opatřeny spojovací manžetou, spojují se zasouváním „po vodě“ a těsní se speciálním tmelem. Kompletně sestavená vložka zajišťuje hladkost a těsnost průduchu a odolnost komína proti účinkům spalin. Výhodou vložky je nižší hmotnost i nasákavost.

obrazek

Obr. 1: Víceprůduchový komín

Tepelněizolační vrstva – nejčastější formou je tepelně izolační rohož dodaná výrobcem systémového komína, upravená pro vkládání do mezery mezi vložkou a pláštěm. Musí mít stanovenou odolnost proti vysoké teplotě (obvykle nejméně do 200 °C) a stanovenou minimální hustotu, která má zabránit jejímu sedání. Další používanou formou je uzavřená vzduchová mezera, využívající vysokou tepelně izolační schopnost uzavřené vzduchové vrstvy.

Zapište si

 • Vícevrstvý komín má nejméně 3 vrstvy – plášť, tepelně-izolační vrstvu (mezera), vložku.

 • Keramický komín má keramickou vložku, plášť může být i z jiného materiálu.

 • Stavba systémového komína se provádí z prvků certifikovaného systému jednoho výrobce podle jeho montážních pokynů a projektu.

 • Vlastnosti a odolnost komína musejí odpovídat provozním podmínkám připojeného spotřebiče paliv. Komín, určený pro plynná paliva musí být odolný proti vlhkosti.

 • Při stavbě komína musejí být dodrženy normové hodnoty, komín musí být proveden v souladu s platnými předpisy.

 • Komín musí zajistit bezpečný provoz spotřebiče paliv, řádný odvod spalin a jejich rozptyl do ovzduší.

 

 

Zdroje

Obrázky:

Testy