Soustava mízní

MÍZNÍ SOUSTAVA (lymfatická)

Mízní soustava tvoří uzavřenou soustavu. V mízních cévách proudí míza. Mízní soustavu tvoří mízní uzliny, mízní cévy, slezina a brzlík. 

Míza (lympha)

 • Míza je bezbarvá nebo mléčně zkalená tekutina, která vzniká z tkáňového moku. Svým složením je podobná krevní plazmě, ale obsahuje daleko méně bílkovin. Sbírá a odvádí z tělních tkání metabolity. Denně se vytvoří asi 2 - 3 litry mízy. Nahromaděním mízy ve tkáni vzniká otok.

Mízní cévy

 • Mízní cévy se skládají z mízní vlásečnice, míznice a mízních kmenů.

 • Mízní vlásečnice: začínají slepě ve tkáních, tvoří sítě skoro ve všech orgánech (nejsou v CNS, chrupavce a v oční kouli), v mízních vlásečnicích se vytváří z tkáňového moku míza.

 • Míznice: stavbou podobné malým žilkám, obsahují chlopně, které usnadňují návrat mízy z mízních vlásečnic do žil.

 • Mízní kmeny: stavbou podobné větším žilám, obsahují chlopně:
  • hrudní mízovod - sbírá mízu z dolní části těla a z levé části hrudníku;
  • pravostranný mízní kmen - sbírá mízu z hlavy a z pravé horní části těla.

Mízní uzliny

 •  filtrace mízy (zachytávají choroboplodné zárodky, ale i nádorové buňky, které zde mohou dále růst);

 • nejvíce jsou soustředěny v okolí ušního boltce, podél krkavice, pod dolní čelistí, v podpaží, v třísle a podél břišní stěny.

Uzlíčky lymfoidní tkáně

 • roztroušeny na různých místech těla, zejména ve sliznici trávicí trubice (mandle), v dýchacím ústrojí, pohlavní soustavě.

Brzlík

 • uložení: dutina hrudní, před srdcem za hrudní kostí;

 • stavba: dva laloky, základ tvoří retikulární vazivo - na povrchu je kůra, uvnitř dřeň;

 • jde o přechodný orgán - nejvíce je vytvořen v raném dětství, v pubertě začíná atrofovat, v dospělosti je přeměněn ve vazivovou tukovou tkáň;

 • funkce: dozrávaní lymfocytů.

Obr. 4: Brzlík

Slezina

 • nepárový, křehký orgán;

 • uložení: levá brániční klenba (pod bránicí, za žaludkem);

 • velikost: 12 x 6 x 3 cm (nezvětšená je nehmatná);

 • stavba: vazivo na povrchu (roztržení způsobí silné krvácení do dutiny břišní);

 • ve slezině lymfocyty bojují s patogeny.

Obr. 5: Uložení sleziny

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Lymfoven. Mazaná kočka. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.mazanakocka.cz/lymfoven/
 • Obr. 2: Autor neznámý. Kůra. Lymfatická uzlina. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://old.lf3.cuni.cz/histologie/atlas/demo/46/ipage00002.htm
 • Obr. 3: Autor neznámý. Lymfocyt. Wikiskripta. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Lymfocyt
 • Obr. 4: SLUNEČNÍ PLETEŇ (PLEXUS SOLARIS) . Voda světla. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.vodasvetla.cz/images/novorozenec-thymus-brzlik.jpg
 • Obr. 5: Autor neznámý. Slezina – funkcia i bolesti. Dijeta i zdravijle. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.dijetaizdravlje.com/zdravlje/slezina/
Obrázek

Obr. 1: Mízní systém

Obrázek

Obr. 2: Řez mízní uzlinou

Zapamatuj si

Brzlík - THYMUS - je místo, kde dozrávají LYMFOCYTY. Lymfocyt je bílá krvinka.

Obr. 3: Lymfocyt

 

Míza je bezbarvá tekutina, která sbírá z tělních dutin a tkání metabolity. Má podobné složení jako plazma, jen je v ní méně bílkovin.

Víte, že ...

... po průtoku mízní uzlinou je míza přefiltrována a je z 99 % zbavená cizorodých látek?

... F. Ruyson, finský anatom, prokázal roku 1665 existenci chlopní v mízním řečišti?

... v období dětství jsou mízní uzliny poměrně dost velké, s dospělostí ze zmenšují?

... brzlík se s dospíváním zmenšuje a zaniká? Nejradikálněji je tento jev pozorován v pubertě.

Názvosloví

Vhodné i pro ZŠ

Uprav názvy anatomických ůtvarů do správného tvaru.

nalesiz (nepárový orgán) - 

rzblík (dozrávajíse zde lymfocyty) - 

zaím (bezbarvá či nažloutlá tekutina) - 

icezmní (stavbou podobné malým žilkám) - 

stasouva nímíz (uzavřená soustava) - 

linyzu ízním (filtrují mízu) -