Kovový systémový komín pro všechny druhy paliv

Kovový systémový komín pro všechny druhy paliv

Anotace oblasti

Systémový kovový komín má kovovou komínovou vložku. Je-li určen pro všechny druhy paliv, pak musí kromě obvyklých vlastností zajišťovat odolnost proti vyšším provozním teplotám spalin, plnit vysoké nároky na těsnost, na protipožární bezpečnost objektu a umožňovat čištění průduchu od sazí. Zároveň musí být odolný proti vlhkosti, resp. i proti účinkům kondenzátu spalin. Předpokládají se u něj oba druhy provozu (suchý i mokrý provoz), s požadavky na odolnost proti vyhoření sazí i na schopnost jímání a odvodu kondenzátu. Při volbě systémového komína pro všechny druhy paliv je nutno respektovat omezenou možnost pozdější změny připojeného

obrazek

Obr. 1: Nerezový komín

Komínový plášť

 • Betonové tvarovky pro stavbu komína s jedním nebo dvěma průduchy pro instalaci komínové vložky, případně v kombinaci s průduchem vzduchovým nebo instalačním. Jedná se o kostky s plnými stěnami z lehčené betonové směsi (např. SCHIEDEL). Do průduchu je instalována komínová vložka. Pojivem je speciální tmel výrobce.

 • Plášťové tvarovky z jílovité směsi, tvarované lisováním, vypálené v cihlářské peci a v konečné fázi zabroušené (např. HELUZ). Dvě tvarovky tvoří průduch pro instalaci vložky. Plášť z těchto tvarovek vykazuje díky dutinové konstrukci dobrou tepelněizolační vlastnost. Pojivem je speciální tmel výrobce.

 • Plechové roury a tvarovky z korozivzdorné oceli (např. JEREMIAS), sestavované zasouváním, ve spoji zajištěné nýtováním nebo speciálními objímkami.

Komínová vložka kovová

 • Materiálem pro výrobu kovové komínové vložky je korozivzdorná ocel. Pro pevná paliva je to slitina, která musí odolávat především vysoké teplotě spalin a vyhoření sazí. Plech mívá tloušťku 0,8 až 1 mm. Pro plynná paliva je to slitina, která musí odolávat především vlhkosti a chemickým účinkům kondenzátu. Plech mívá tloušťku 0,4 až 0,6 mm.

 • Komponenty pro montáž kovové vložky jsou provedeny  jako pevné roury v délce 1 m, resp. kratší.

 • Druhou variantou je flexibilní (ohebná) roura, používaná zejména pro odvod spalin ze spotřebiče plynných paliv. Její výhodou dlouhá délka průduchu bez spojů. Vyrábějí se v kusech s délkou až 15 m.

 

 

 

obrazek

Obr. 2: Ohebná komínová vložka

 

 

U obou variant se používají speciální komponenty pro vytvoření:

 • vybíracího/dolního kontrolního otvoru,

 • připojovací tvarovky se sopouchem pro připojení spotřebiče,

 • vymetacího/ horního kontrolního otvoru,

 • kondenzátní jímky, stříšky nad ústím průduchu, protidešťového a větracího límce atd.

Varianty systémových kovových komínů:

 • celokovové - kovová vložka i plášť, např. JEREMIAS, SCHIEDEL, ROKA, CAMINUS),

 • kombinované (kovová vložka a zděný, keramický plášť, např. CIKO).

Tepelněizolační vrstva:

 • Nejčastější formou je   tepelně izolační rohož dodaná výrobcem systémového komína, upravená pro vkládání do mezery mezi vložkou a pláštěm.

 • Musí mít stanovenou odolnost proti vysoké teplotě (obvykle nejméně do 800 °C pro pevná paliva a do 200 °C pro paliva plynná) a stanovenou minimální hustotu, která má zabránit jejímu sedání.

 • Další používanou formou je uzavřená vzduchová mezera, využívající vysokou tepelně izolační schopnost uzavřené vzduchové vrstvy.

 

 

 

Zdroje

Obrázky:

Obrázek

Obr. 3: Nerezový komín