Stavba a montáž

Stavba a montáž

Za správnou funkci komína odpovídá především ten, kdo rozhodl, jaké vlastnosti má nově stavěný komín mít. Dodavatel stavby komína se tedy má řídit rozhodnutím projektanta vyjádřeném v projektu. V opačném případě přebírá odpovědnost ten, kdo dodal komín v rozporu s projektem.

Výrobce komínového systému poskytuje ke svým komínům montážní pokyny. Jejich dodržení při montáži je základní podmínkou poskytnutí záruky. Prohlášení o vlastnostech je dokument, kterým výrobce stvrzuje odběrateli kvalitu a bezpečnost zakoupeného výrobku.

Dolní část systémového komína s keramickým pláštěm je postavena na základní desce s hydroizolací, kovový komín s kovovým pláštěm je obvykle uložen na základové ukotvené stoličce. Půdici průduchu tvoří spodní část komínové vložky -  kondenzátní jímka. Nad ní je tvarovka dolního kontrolního otvoru. Tvarovky komínového pláště mají vyříznuté otvory pro odvod kondenzátu a pro komínová dvířka.

V potřebné výšce je ve vložce umístěna tvarovka sopouchu a do komínového pláště je vyříznut otvor. Při průchodu stropní konstrukcí je třeba zajistit dilataci. Ve střední části komína, obvykle v půdním prostoru, se podle potřeby provádí otvor určený pro čištění a kontrolu průduchu komína. Provádí se instalací tvarovky a vyříznutím otvoru v komínovém plášti. Ostatní části komína bez otvoru se provádějí montáží potřebného počtu rovných prvků vložky a komínového pláště.

Při průchodu komína střechou je nutno zajistit vodotěsnost otvoru proti dešti a vodě stékající po krytině střechy a po stěně komína. Nadstřešní část komína musí být tak vysoká, aby ústí průduchu bylo v předepsané výšce vzhledem k hřebeni střechy. Komínová hlava chrání konstrukci komína před účinky počasí, před zatékáním vody do tepelněizolační vrstvy a zajišťuje dilataci komínové vložky v krycí desce. Komínová stříška chrání ústí průduchu před vnikáním dešťové vody.

Příslušenství komína tvoří prvky, které umožňují kontrolu a čištění spalinové cesty nebo umožňují přístup k místům kontroly. Jsou to obvykle komínová dvířka, komínová lávka a přístupové komunikace.

Identifikační štítek je předepsaný způsob označení konstrukce systémového komína. Údaje uvedené výrobcem na identifikačním štítku informují uživatele o vlastnostech komína, o provozních podmínkách a podávají i další předepsané informace.

Zařazení konstrukce komína podle ČSN EN 1442 udává vlastnosti komína a stanovuje uživateli podmínky jeho provozu:

  • ČSN EN 1443 – T400 N1 D 3 G100 je identifikační štítek komína určeného pro spotřebič pevných paliv s odvodem spalin přirozeným tahem, s teplotou spalin do 400 °C, vedený vnitřkem budovy. Je odolný proti vyhoření sazí a vhodný pro suchý provoz. Je odolný proti vyhoření sazí a bezpečná vzdálenost hořlavých konstrukcí je nejméně 100 mm.

  • ČSN EN 1443 – T120 N1 W 1 O10 je identifikační štítek komína určeného pro spotřebič plynného paliva s odvodem spalin přirozeným tahem, s teplotou spalin do 120 °C, vedený vnitřkem budovy. Je odolný proti účinkům kondenzátů a je vhodný i pro mokrý provoz s  tvorbou kondenzátu. Není odolný proti vyhoření sazí a bezpečná vzdálenost hořlavých konstrukcí je nejméně 10 mm.

  • ČSN EN 1443 – T120 P2 W 1 O20 je identifikační štítek komína určeného pro spotřebič plynných paliv s odvodem spalin přetlakem, s teplotou spalin do 120 °C, vedený vně budovy. Je odolný proti účinkům kondenzátů a vhodný pro mokrý provoz. Není odolný proti vyhoření sazí a bezpečná vzdálenost hořlavých konstrukcí je nejméně 20 mm.

Video
This div will be replaced by the JW Player.