Čištění a kontrola komínů

Čištění a kontrola komínů

Anotace oblasti

Čištění a kontrola komínů (spalinových cest) je klasická kominická činnost, vykonávaná jako služba provozovatelům spalinových cest pro pevná a kapalná paliva. Jedná se odstranění nánosu hořlavých sazí z průduchu komína, resp. i z kouřovodu a spotřebiče paliv. Záměrem je omezit požární nebezpečí objektu, vyvolané nekontrolovaným vyhořením vrstvy sazí v průduchu spalinové cesty, nebo zamezit zmenšení plochy průřezu průduchu nánosem sazí, nebo dokonce ucpání průduchu spalinové cesty sazemi. Kontrola všech provozovaných spalinových cest se provádí bez ohledu na druh paliva.

 

obrazek

Obr. 1: Čistící koule

 

obrazek

Obr. 2: Komínový kartáč

 

 

Zdroje

Obrázky: