Oprava komínového pláště

Oprava komínového pláště

Anotace oblasti

Je méně častá kominická činnost, vykonávaná jako služba provozovatelům spalinových cest při odstraňování zjištěné závady.

Druhy poškození komínového pláště:

  • Porušení těsnosti: vznik otvoru v plášti, který umožňuje únik spalin z průduchu, nebo vnikání nežádoucího vzduchu do spalinové cesty.

  • Porušení pevnosti: narušení materiálu, kdy dochází k ohrožení statiky a soudržnosti konstrukce (např. zvětrání pojiva ve zdivu, koroze)

  • Ztráta odolnosti: stav, kdy komínový plášť ztratil potřebný tepelný odpor.

  • Další typy poškození: např. provlhnutí, sednutí tepelně izolační vrstvy.

obrazek

Obr. 1: Poškozený komínový plášť

Zdroje

Obrázky:

Kontrolní otázka

Kdy se musí začít s opravou komínového pláště?