Závada na zděném komínovém plášti

Závada na zděném komínovém plášti

Závada na zděném komínovém plášti:

  • komínové zdivo zeslabené rozpadem materiálu vlivem povětrnostních vlivů, vybouráním (kapsa, nebo rýha),

  • nežádoucí otvor v komínovém zdivu vzniklý probouráním celé tloušťky zděného pláště, nebo neuzavřením dříve používaného otvoru,

  • netěsnost mezi průduchem a lícem zdiva, vzniklá nevyplněním spáry mezi cihlami, opadáním omítky,

  • netěsnost mezi průduchy ve sdruženém komíně, způsobená otvorem v komínové přepážce,

  • opadaná omítka.

Způsoby opravy: Odstranění vadných částí, dodání vhodného materiálu (plné pálené cihly, nadstavovaná malta), vyplnění otvoru novým vyzděním, utěsnění, omítání.

 

obrazek

Obr. 1: Ukázka před opravou a po opravě

 

obrazek

Obr. 2: Spárování komína maltou nebo tmelem

Zdroje

Obrázky:

Samostatná práce

Na formát papíru A4 vypracuj postup při opravě na zděném komínovém plášti.