Závada na kovovém komínovém plášti

Závada na kovovém komínovém plášti

Závada na kovovém komínovém plášti:

  • protržený, proražený otvor v kovovém plášti působením úderu, tlaku a pod.,

  • koroze materiálu vlivem povětrnostních nebo jiných vlivů,

  • uvolněné ukotvení vlivem únavy materiálu, úderem, nebo tlakem.

Způsoby opravy: Odstranění vadných částí, dodání vhodné komponenty (materiálu), oprava tepelněizolační vrstvy, uzavření otvoru, ukotvení. Je třeba respektovat montážní pokyny výrobce.

Důležité poznámky:

  • Komínový plášť musí mít předepsané vlastnosti, tj. pevnost konstrukce, těsnost, tepelný odpor, odolnost.
  • Oprava komínového pláště spočívá v obnovení jeho předepsaných vlastností.
  • Zděný komínový plášť se opravuje vyzděním nového zdiva předepsané tloušťky z plných pálených cihel, resp. z jiného vhodného materiálu na nadstavovanou maltu, s dokonalým vyplněním ložných i styčných spár a s omítkou. Poškození pláště systémového komína se opravuje v souladu s pokyny výrobce.
  • Kovový komínový plášť lze opravit v souladu s montážními pokyny výrobce výměnou poškozených dílů, resp. záplatováním.
  • Poškozený plášť v souvislosti s uvolněním kotvení celokovového komína, vedeného po obvodové zdi se opravuje v souladu s montážními pokyny výrobce obvykle výměnou poškozených částí.

obrazek

Obr. 1: Nerezový komín

obrazek

Obr. 2: Opravy nerezového komína

 

 

Zdroje

Obrázky: