Poškození komínové vložky

Poškození komínové vložky

Druhy poškození komínové vložky:

  • Netěsnost: protržený, proražený otvor v kovové vložce působením chemických účinků spalin, úderu, tlaku apod.,

  • Porušení pevnosti, změna plochy průřezu: přerušení vložky roztržením, zlomením apod., deformace vložky promáčknutím s následkem zmenšení plochy průřezu.

Způsoby opravy: Odstranění vadných částí, dodání vhodné komponenty nebo materiálu, instalace nové části v souladu s montážními pokyny výrobce.

obrazek   

Obr. 1: Oprava nerezové vložky   

 obrazek

Obr. 2: Oprava komínového zakončení

 

obrazek  

Obr. 3: Vložkování komína

 obrazek

Obr. 4: Instalace nerezové vložky do komína

 

Zdroje

Obrázky:

 

Obrázek

Obr. 5: Opravy nerezových komínů