Rozdělení otopných soustav

Rozdělení otopných soustav

Otopná soustava je soubor zařízení, která nám zajistí výrobu, dopravu a předání tepla do vytápěného prostoru.

                                                  Obr. 1: Otopná soustava - schéma

OT - otopné těleso ,Q1 - tepelný příkon zdroje tepla, Q2 - tepelný výkon zdroje tepla přenášený teplonosnou látkou, Qz - ztráta tepla ve zdroji tepla, Qt - tepelný výkon otopného tělesa, Qc - celková tepelná ztráta místnosti  

Zdroje
  •  TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Obrázky:

  • Obr. 1:  TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.
Kontrolní otázka

Vhodné i pro žáky ZŠ

Co zajišťují zařízení v otopné soustavě?

Shrnutí otázek z následujících kapitol:

Vyjmenuj výhody a nevýhody otevřené otopné soustavy.

 

 

Přečtěte z grafu hodnotu trojného bodu.

http://www.enviroexperiment.cz/files/16_66_308_b.png

Jaké jsou nejdůležitější požadavky na teplonosné látky?

Vyjmenuj výhody a nevýhody samotížného oběhu.

Čím je podmíněno fungování samotížného oběhu?

Vyjmenuj výhody a nevýhody  nuceného oběhu.

Uveď, jakými způsoby je předáváno teplo do místnosti.

Jak rozdělujeme otopné soustavy podle počtu trubek?

Vyjmenuj možnosti umístění rozvodů v otopné soustavě.

Nakresli schéma otopné soustavy se spodním rozvodem.

Nakresli schéma horizontální otopné soustavy.

Nakresli schéma vertikální otopné soustavy.

Nakresli schéma vedení proudění otopné látky v připojovacím potrubí v opačném směru.

Vyjmenuj výhody a nevýhody uzavřené otopné soustavy.

Nakresli schéma klasického uspořádání hlavního rozvodu  otopné soustavy.

Nakresli schéma progresivního uspořádání hlavního rozvodu  otopné soustavy .