Podle způsobu oběhu teplonosné látky

Podle způsobu oběhu teplonosné látky 

Samotížný oběh

Vznik dostatečného rozdílu tlaků (samotížný nebo účinný vztlak), který pokryje veškeré tlakové ztráty v tomto okruhu. Vznik tlakového rozdílu (účinného vztlaku) je podmíněn:

 

      Obr. 1: Samotížný oběh

K - kotel UT, OT - otopné těleso, EN - expanzní nádoba, t1 - teplota topné vody, p1- hustota topné vody, t2 - teplota vratné vody, p2 - hustota vratné vody, H - výškový rozdíl

Výhody:

 • nezávislost provozu otopné soustavy na dodávce elektrického proudu,

 • vyloučení možného zdroje hluku v otopné soustavě ( čerpadlo),

 • potřeba jednoduchého zařízení,

 • jednoduchá, nenáročná obsluha.

Nevýhody:

 • omezující podmínky pro použití, tj. půdorysně málo rozlehlé soustavy (potřeba minimalizovat tlakové ztráty) s většími výškovými rozdíly (dosažení větší hodnoty vztlaku),

 • nutnost použití trubek větších průměrů (potřeba minimalizovat tlakové ztráty),

 • nutnost použití armatur pro malé tlakové ztráty,

 • pomalý zátop,

 • nepružnost otopné soustavy.

Nucený oběh

Oběh je způsoben strojním zařízením (čerpadlo, ventilátor) bez závislosti na změně teplot tekutin a výškového rozdílu mezi zdrojem a spotřebičem tepla.

    obrazek

         Obr. 2: Nucený oběh

K - kotel UT, Č - čerpadlo, OT - otopné těleso, EN - expanzní nádoba, H - výškový rozdíl

Výhody:

Nevýhody:

 • provoz je závislý na dodávce elektrické energie,

 • zvýšená pravděpodobnost vzniku a přenosu hluku,

 • zvýšení pořizovacích nákladů.

Zdroje
 • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Prezentace:

Obrázky:

 • Obr. 1: TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2., upravené  vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.
 • Obr. 2: TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2., upravené  vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.
Kontrolní otázka

Vhodné i pro žáky ZŠ

Které strojní zařízení zajišťuje oběh vody v nucené soustavě?

Vyjmenuj výhody a nevýhody samotížného oběhu.

Čím je podmíněno fungování samotížného oběhu?

 

Vyjmenuj výhody a nevýhody  nuceného oběhu.

Prezentace
Čerpadla.pptx