Podle způsobu předání tepla do místnosti

Podle způsobu předání tepla do místnosti

Otopnými tělesy (OT)

Teplo se předává z otopných těles prouděním vzduchu kolem teplosměnných ploch a sáláním do okolí.

Nevýhoda:

  • méně příznivé rozložení teplot vzduchu v místnosti.

obrazek

Obr. 1: Vytápění otopnými tělesy

OT - otopné těleso, 1 - studený vzduch, 2 - sálání, 3 - proudění (konvekce)

obrazek

Obr. 2: Rozložení teplot

Velkoplošnými sálavými plochami

Teplo se předává sáláním z otopné plochy (panely, pásy…) zavěšené na stěně, stropu nebo ze stavebních konstrukcí (stěny, stropy, podlahy), do kterých jsou zabudovány otopné hady.

Výhoda:

  • příznivější rozložení teplot v místnosti

obrazek

Obr. 3: Vytápění sálavými plochami

1 - studený vzduch, 2 - sálání

Přímo teplým vzduchem

Teplo je přímo dodáváno do vytápěné místnosti, tj. teplovzdušné vytápění.            obrazek

Obr. 4: Vytápění teplovzdušné

TVJ - teplovzdušná jednotka, 2 - sálání, 3 - proudění (konvekce)

Zdroje
  • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Prezentace:

Obrázky:

  • Obr. 1; 2; 3; 4: TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.
Kontrolní otázka

Vhodné i pro žáky ZŠ

Kde je v místnosti nejčastěji  umístěno otopné těleso?

Vyjmenuj, jakými způsoby je předáváno teplo do místnosti.

Protokol

sálání

konvekce

 

Doplňující učivo

části budov

http://eluc.railsformers.com/verejne/lekce/2125