Podle umístění ležatého rozvodu

Podle umístění  ležatého rozvodu

Se spodním rozvodem

Je umístěn v nejnižším podlaží, většinou nad kotlem (zavěšen pod stropem).

obrazek

Obr. 1: Spodní rozvod

K - kotel UT, OT - otopné těleso, EN - expanzní nádoba, Č - čerpadlo

S horním rozvodem

Je umístěn v nejvyšším patře nad otopným tělesem či topnou plochou (v podkroví).

obrazek

Obr. 2: Horní rozvod

K - kotel UT, Č - čerpadlo, OT - otopné těleso, EN - expanzní nádoba

S kombinovaným rozvodem

Přívodní potrubí je umístěno v nejvyšším patře a vratné potrubí je umístěno v nejnižším patře.

obrazek

Obr. 3: Kombinovaný rozvod

K - kotel UT, Č - čerpadlo, OT - otopné těleso, EN - expanzní nádoba

Zdroje
  • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Obrázky:

  • Obr. 1; 2 ;3: TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.
Kontrolní otázka

Vyjmenuj možnosti umístění rozvodů v otopné soustavě.

Nakresli schéma otopné soustavy se spodním rozvodem.

Vhodné i pro žáky ZŠ

Jaký typ rozvodu podle umístění máte ve škole?