Podle směru vedení připojovacího potrubí k OT

Podle směru vedení připojovacího potrubí k OT

Horizontální soustava

Otopná tělesa jsou umístěna v jednom patře a jsou navzájem propojena horizontálně (vodorovně) vedeným potrubím.

Obr. 1: Horizontání soustava

OT - otopné těleso

Vertikální soustava

Obr. 2: Vertikální soustava

Otopná tělesa jsou umístěna ve více patrech a jsou navzájem propojena vertikálně (svisle) vedeným potrubím.

OT - otopné těleso

Zdroje
  • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

​Obrázky:

  • Obr. 1;2: TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.
Kontrolní otázka

Nakresli schéma horizontální otopné soustavy.

 Nakresli schéma vertikální otopné soustavy

Vhodné i pro žáky  ZŠ

Jaký rozvod podle potrubí máte ve vaší škole?