Neobnovitelné a obnovitelné zdroje energie

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje energie

Z ekologického hlediska rozlišujeme zdroje obnovitelné a neobnovitelné.

Neobnovitelné zdroje energie

Jsou to energetické zdroje, jejichž množství je omezené a hrozí jejich brzké nebo úplné spotřebování (v řádech desítek nebo stovek let).

Jedná se o nerostné suroviny - fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn, rašelina) a uran. Sluneční energie se v nich akumulovala před velmi mnoha lety (fosilizovaná biomasa).

Většina elektrické energie se dnes vyrábí z těchto neobnovitelných zdrojů.

Obr. 1: Výroba elektřiny v ČR z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů

 

Obr. 2: Graf růstu spotřeby energie ve světě

 

Zásoby nejsou nevyčerpatelné:

 • člověk je využívá již mnoho let,

 • dle odhadů jsou celosvětové zásoby:

  • uhlí na 200 - 250 let,

  • ropy na 40 - 45 let,

  • zemního plynu na 60 - 70 let,

  • jaderného paliva na 90 let (s použitím současných typů reaktorů), na 5 tisíc let (s použitím rychlých reaktorů s recyklací paliva) a nevyčerpatelné (s použitím termojaderných reaktorů).

 

Obnovitelné zdroje energie (OZE)

Jsou zdroje, které lze využívat tisíce až miliardy let, aniž by se vyčerpaly.

Jediný zdroj energie, který dlouhodobě pokryje veškerou současnou spotřebu energie, je energie ze Slunce:

Obr. 3: Využití energie Slunce

 

Na Slunci se termonukleárními reakcemi přeměňuje vodík na helium za uvolnění velkého množství energie.

Slunce předá energii Zemi formou záření.

Sluneční energie se využívá přímo nebo přeměněná na jinou formu (elektrická energie).

Druhy OZE:

 • energie vody (sluneční energie vázaná do energie vody),

 • geotermální energie (energie z nitra Země),

 • spalování biomasy (bioenergie - sluneční energie vázaná v organismech - dřevo, rostliny),

 • energie větru (sluneční energie přeměněná na kinetickou energii vzdušných mas),

 • energie slunečního záření (přeměna sluneční energie, technickým zařízením - sluneční kolektor, fotovoltaický článek),

 • tepelná čerpadla (využití tepla obsaženého ve vodě, vzduchu a zemi,

 • energie příboje (větrná energie uvede do pohybu vody oceánů) a přílivu oceánů (kinetická energie soustavy Země-Měsíc).

Dle EU je nutné maximálně využívat OZE:

Obr. 4: Graf spotřeby elektřiny v ČR

 

 • Do budoucna má být zvyšován podíl OZE na výrobě elektrické energie v členských státech:

  • aby se omezily emise oxidu uhličitého jako původce globálního oteplování,

  • aby se šetřily zásoby fosilních paliv pro jiné využití.

 • OZE nejsou schopny pokrýt veškeré energetické potřeby lidstva - prosazuje se vyrovnaný podíl obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie.

 • Investování do OZE vyžaduje velké finanční náklady.

 • OZE jsou podporovány dotacemi nebo zvýhodněnými cenami energie (distributor energie je povinen elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů od výrobce odebrat).

Zdroje

Obrázky:

Samostatná práce

Vypočítej z grafu (obr.1), jaký podíl mají na výrobě elektřiny v ČR neobnovitelné a obnovitelné zdroje energie – vyjádři v %.

 

Samostatná práce

Přečti z grafu, kolik tun uhlíku vzniklo na světě v roce 2000 výrobou nebo spalováním jednotlivých produktů, který faktor má největší podíl na emisi oxidu uhličitého?

Obr. 5: Emise oxidu uhličitého

Zajímavost

Více informací o problematice globálního oteplování:

http://www.meteocentrum.cz/zmeny-klimatu

 

Sluneční záření a jeho význam v biosféře:

http://fle.czu.cz/~ulbrichova/Skripta_EKOL/lesazareni/slunecnizareni.htm

 

Vliv oxidu uhličitého na globální oteplování:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD

 

Emise oxidu uhličitého v ČR – vývoj:

https://www.google.cz/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=en_atm_co2e_pc&idim=country:CZE&dl=cs&hl=cs&q=emise%20oxidu%20uhli%C4%8Dit%C3%A9ho

 
This div will be replaced by the JW Player.

Uhelná elektrárna - vhodné i pro žáky ZŠ