Trávicí soustava

TRÁVICÍ SOUSTAVA (apparatus digestorius)

Pro zajištění základních životních funkcí, k obnově a výstavbě tkání, k pohybu potřebuje člověk energii. Aby tuto energii člověk získal, přijímá potravu. Látky obsažené v potravě dodávají tělu potřebné živiny, minerální látky, vitamíny a další nezbytně nutné látky.

Hlavním úkolem trávicí soustavy je přijmout potravu, mechanicky ji rozmělnit a chemicky ji zpracovat do podoby tekuté tráveniny. Mezi další důležitou funkci pak patří samotné trávení. Trávení probíhá pomocí trávicích šťáv. Celý tento proces je pak zodpovědný za rozložení živin tráveniny na složky schopné vstřebávání a nevyužité složky součásti potravy vyloučit z těla v podobě stolice. Energie pro organismus se touto cestou získává zejména ze tří základních elementů: sacharidy, tuky, bílkoviny. Nezbytně nutnou funkci též trávicí soustava zastává v podobě imunitního zajištění kontaktu se zevním prostředím. Pokud je tato funkce bariéry porušena, dochází k akutnímu zánětu žaludku, tzv. gastritida.

Zdroje
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
  • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
  • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
  • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.

​Obrázky

  • Obr. 1: Andreas Vesalius. Wikipedia: The free encyclopedia. [online]. 20.11.2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://ichef.bbci.co.uk/arts/yourpaintings/image
  • Obr. 2: Autor neznámý. Index of books. Lux-et-umbra. [online]. 20.11.2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.lux-et-umbra.com/books/vesa12.jpg
  • Obr. 3: Autor neznámý. The fabric of human body. http://bookoisseur.tumblr.com/post/101266485757/the-fabric-of-the-human-body-spectacular-edition. [online]. 20.11.2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://3.bp.blogspot.com/_RXJAxdTuC0M/TLOmqBl7xhI/AAAAAAAAACY/duw-TVD-hH4/s1600/vesalius.jpg
  • Obr. 4: Kučerova, Jana a Jarmila Procházkova. Elektrochemické jevy v dutině ústní. Zdraví e15 [online]. 20.11.2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/elektrochemicke-jevy-v-dutine-ustni-148959
  • Obr. 5: Autor neznámý. Biology. Studyblue. [online]. 20.11.2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: https://classconnection.s3.amazonaws.com/271/flashcards/912271/png/tubular_organ1329975142620.png
  • Obr. 6: Autor neznámý. Trávicí soustava. Lidské tělo. [online]. 20.11.2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: https://classconnection.s3.amazonaws.com/271/flashcards/912271/png/tubular_organ1329975142620.png

 

 

Zajímavost

Vzdálenost, kterou urazí potrava po vstupu do úst až po konečník, je 8 metrů.

K pocitu potřeby vyprázdnění obsahu tlustého střeva je potřeba tlaku do 50 torrů. Nad tuto hranici je odchod stolice nekontrolovatelný. 50 torrů je 6,66 kPa. Tlak v duši jízdního kola je pro představu 400 kPa.

Žaludek je považován za nejpružnější orgán lidského těla. Jeho velikost se přizpůsobuje náplni. Pokud je prázdný, jeho velikost se dá přirovnat k velikosti pěsti.

Žaludek je schopný vyprodukovat za den až 3 litry HCl.

Zánět červovitého výběžku, který se nachází u slepého střeva (apendicitida, "slepák") se nejčastěji vyskytuje u populace ve věku 12 - 20 let.

 

 

Víte, že ...

... Andreas Vesalius byl významný lékař a anatom?

 Ve své knize De humani corporis fabrica popsal stavbu lidského těla. Tato kniha  měla významný vliv na další vývoj oboru. Vesalius je považován za otce moderní anatomie. Ve své druhé knize, která je rozdělena na díly, popisuje jednotlivé orgánové soustavy. V páte knize popsal tráviví trakt spolu s dýchacím a vylučovacím. V jeho knihách jsou popsány i pitevní postupy, které se využívají dodnes. 

Andreas Vesalius

Obr. 1: Andreas Vesalius

 

Kniha

Obr. 2: Kniha

obrázek z knihy vesaluise

Obr. 3: Trávicí soustava - socha

Pracovní list

Pracovní list – trávicí soustava

 

1. K čemu slouží trávicí soustava?

………………………………………………………………………………………………….

 

2. Popiš dutinu ústní.

                                                     

3. Na kolik vrstev se rozděluje trubice trávicí soustavy? Dokážeš je popsat?

 

4. Kolik litrů slin vyprodukuje dospělý člověk za 24 hodin?

……………………….

5. Seřaď části trávicí trubice podle posloupnosti.

a) tenké střevo b) slepé střevo c)hltan d) konečník  e) žaludek  f) pylorus  g)slinivka břišní

 

6. Popiš části tlustého sřeva

 

7. Co je to Vaterská papilla?

………………………………………………………………………………………..

 

8. Játra. Popiš jejich funkci.

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

9. Co je to peritoneum?

a) část dutiny ústní                           c) blána pokrývající dutinu břišní                         

b) místo v žaludku                            d) část zubuDutina ústní

Obr. 4: Dutina ústní

stavba sliznice

Obr. 5: Vrstvy trávicí trubice

Tlusté střevo

Obr. 6: Střeva

Zamysli se

Co by tělu vadilo méně? Přijít o část tenkého střeva, či část tlustého střeva?