Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která odebírají teplo v určitém místě a předávají ho jinam.

Používají se pro ohřev teplé užitkové vody a vytápění rodinných domů.

 

Pracovní okruh tepelného čerpadla:

Obr. 1: Tepelné čerpadlo - schéma

 • Teplonosná kapalina převezme teplo z okolního prostředí a pak na výparníku přejde ze stavu kapalného do plynného.

 • Plynnou látku nasaje kompresor, stlačí ji, a tím stoupne její teplota.

 • Pracovní látka odevzdá teplo v kondenzátoru do topné soustavy, tím se ochladí a změní se na kapalinu.

 • Tlak kapaliny se upraví v expanzním ventilu a okruh se opakuje.

 

Zdroje tepla pro tepelná čerpadla (prostředí, ze kterého odebírají teplo):

 • Půda - trubky s teplonosnou kapalinou jsou v hloubce 1,2 až 1,6 m pod povrchem terénu, mají délku až stovek metrů.

Obr. 2: Tepelné čerpadlo - energie země

 • Voda - trubky s teplonosnou kapalinou jsou ponořeny do vody tekoucí (řeka) nebo stojaté (rybník, studna, vrt) - výhodou je stálá teplota vody v hloubce nad 10 m.

Obr. 3: Tepelné čerpadlo - energie vody

 •  Vzduch - trubky s teplonosnou kapalinou jsou volně na vzduchu - nevýhodou je nízká teplota vzduchu v zimě, kdy tepelné čerpadlo nemůže efektivně pracovat.

 

Obr. 4: Tepelné čerpadlo - energie vzduchu

Tepelná čerpadla se označují slovně podle toho, odkud se energie získává a jakému médiu se předává (země-voda, voda-voda, vzduch-vzduch…).

Obr. 5: Možnosti instalace tepelných čerpadel

Účinnost tepelného čerpadla vyjadřuje topný faktor - poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou energií nutnou na chod systému.

Výhody tepelného čerpadla:

 • zcela ekologický provoz.

Nevýhody tepelného čerpadla:

 • vysoká pořizovací cena,
 • nutný další zdroj tepla pro vytápění (v zimě má malou účinnost),
 • nutná dokonalá tepelná izolace objektu.
Zdroje

Obrázky:

Samostatná práce

Tabulka vyjadřuje přibližné porovnání ročních nákladů na vytápění v rodinném domě plynem a tepelným čerpadlem (stav v roce 2014) a návratnost investice na zřízení tepelného čerpadla. Zakresli do sloupcového grafu roční náklady na vytápění standardního rodinného domu plynem a tepelným čerpadlem.

Obr. 6: Roční náklady na vytápění v rodinném domě

Zajímavost

Více informací o tepelných čerpadlech – finanční úspory:

http://www.gerotop.cz/cs/sluzby/sluzby-a-clanky-na-tema-tc/cerpadla-setri-vase-penize/

 
This div will be replaced by the JW Player.

Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) – základní informace

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tepelné čerpadlo (země-voda) - vhodné i pro žáky ZŠ