Kogenerační jednotky

Kogenerační jednotky

Kogenerace je sdružená výroba elektřiny a tepla v jednom společném zařízení.

 

obrazek

Obr. 1: Kogenerace - princip

 

Princip kogenerace:

 • Spalováním plynu ve spalovacím motoru vzniká tepelná energie, která se v generátoru přemění na elektrickou energii.

 • Odpadní teplo vzniklé při spalování se využívá k ohřevu teplé užitkové vody, vytápění nebo jiným účelům.

obrazek

Obr. 2: Kogenerace - schéma

 • Zařízení má vysokou účinnost a maximálně využívá energie paliva (až 95%).

obrazek

Obr. 3: Kogenerace - účinnost

 

Kogenerační jednotka

Je to složité technologické zařízení:

 • spalovací motor,

 • generátor,

 • soustava tepelných výměníků,

 • řídící systém, který umožňuje jednotky řídit místně i dálkově (pomocí PC, přes Internet nebo přes mobilní telefon).

obrazek

Obr. 4: Kogenerační jednotka - foto

 

Minikogenerace

Je to malá kogenerační jednotka s plynovým motorem pro rodinný dům.

obrazek

Obr. 5: Minikogenerace - schéma

 

 • Teplo a většina elektrické energie jsou spotřebovány přímo v místě výroby (v domě), a tak odpadají ztráty vznikající při transportu energie na delší vzdálenost.

 • Přebytky vyrobené elektřiny lze dodávat do sítě.

 • Palivo je obvykle zemní plyn, lze využít i bioplyn nebo jiná alternativní paliva. 

 

Výhoda minikogenerace - vysoká účinnost.

Nevýhoda minikogenerace - vysoká pořizovací cena.

Zdroje
 • DUFKA, Jaroslav. Vytápění: pro 3. ročník učebního oboru instalatér. první. Praha 1: Sobotáles, 2001. první. ISBN 80-85920-80-8.
 • WIKIPEDIA.CZ. Kogenerace. [online]. [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kogenerace

Obrázky:

Samostatná práce

Otevři na internetu následující adresu http://www.cogen.cz/o-kogeneraci.html a vypracuj následující úkoly:

 • V jakých objektech je výhodné využít kogeneraci?
 • Co je trigenerace?
Zajímavost

Co je elektrický generátor:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_gener%C3%A1tor

 
This div will be replaced by the JW Player.

Ukázka provozu mikrokogenerační jednotky Vitotwin 300-W , Viessman CZ - vhodné i pro žáky ZŠ