Klempíř

Klempíř

Anotace oblasti

Obor klempíř poskytuje vzdělání pro samostatný výkon činností ve stavební výrobě, spojených s prováděním a montáží klempířských prvků na stavbách a pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání.

Hlavní oblast služeb spočívá v poradenské činnosti, výběru materiálu, úpravě, výrobě a osazování klempířských prvků na střechách, římsách a dalších konstrukcích stavebního díla. V současné době je celá řada opakujících se prvků vyráběna průmyslově, ale při zhotovování atypických klempířských konstrukcí je práce odborníků nenahraditelná.

obrazek

Obr. 1: Dobový obraz klempířské dílny