Základní práce s kovem - opracování a tvarování dílů

Základní práce s kovem - opracování a tvarování dílů

Anotace oblasti

Tyto základní činnosti určují zručnost jednotlivce při práci s hlavním materiálem - kovovým plechem - určeným pro práci klempíře ve stavebnictví. Jejich profesionální zvládnutí předznamenává kvalitu, přesnost a estetické působení finálního díla.

Práce mohou být prováděny ručně - zpravidla malé díly v malých sériích, strojně - větší díly a větší série. Protože se mnoho prvků opakuje v běžných rozměrech, využívá se průmyslová výroba, která je strojní, je přesnější a a je výhodná pro obrovské množství dílů v jedné sérii.

K základním pracem s kovem patří:

  • Ohýbání
  • Pilování
  • Vrtání
  • Stříhání
  • Stáčení
  • Falcování
Zdroje

Videa:

 

 

Dílčí lekce
Video
This div will be replaced by the JW Player.

Video 1: Všeobecné tipy pro řezání

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Video 2: Všeobecné tipy pro vrtání

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Video 3: Ukázka pilování