Práce s plechy - ruční dělení a tvarování materiálu

Práce s plechy – ruční dělení a tvarování materiálu

Anotace oblasti

Ruční dělení a tvarování plechů jsou pracovní postupy, při kterých klempíř svým umem a rutinou dává tvar plechu, který potřebuje pro svoji další práci. Přestože ruční postupy jsou poměrně časově i řemeslně náročné, jsou díly, které by se bez použití ručního zpracování jen obtížně vyráběly. Jsou to různé průniky těles (plášťů), atypické spojení přímo na střechách apod.

  • ruční rovnání
  • tvarování dílů poklepem kladiva nebo paličky na podložce s cílem dosáhnout rovnějšího tvaru u zdeformovaného materiálu

Obr. 1: Dřevěná palička

Obr. 2: Dřevěná palička s plastovými úderníky

  • při rovnání poklepem se používá kovové kladivo k rozhánění a paličky dřevěné či plastové ke stahování materiálu

Obr. 3: Kovové kladivo

Obr. 4: Klempířská kladívka

 

Zdroje

Obrázky: