Stavba trávicí trubice

STAVBA TRÁVICÍ TRUBICE

Stěna trubice, jež tvoří základní stavební princip trávicího systému, je podobná u všech jednotlivých orgánů. V celém svém průběhu má trubice stejnou základní stavební úpravu, skládá se ze sliznice, podslizničního vaziva, svalových vrstev a z povrchové vrstvy. V jednotlivých částech zažívacího traktu jsou vrstvy charakteristicky uspořádány, toto uspořádání pak odpovídá funkci příslušného oddílu.

Sliznice (tunica mucosa)

 • Má narůžovělou až červenou barvu. Je pokryta hlenem, slinami a dalšími sekrety slinných žláz, které ji chrání před poškozením. Sliznice jako vrstva tvoří hranici mezi vnitřním a zevním prostředím organismu, její hlavní funkcí je zabraňování průniku bakterií a dalších škodlivých látek. Od úst až po žaludek je tvořena dlaždicovým epitelem. V následujících částech přechází v epitel cylindrický, který má především funkci vstřebávací. Na konci trávicího ústrojí sliznice znovu přechází v epitel vrstevnatý dlaždicový.

Podslizniční vazivo (tunica submucosa)

 • Tvoří ji vrstva kolagenního vaziva, což umožňuje pohyb slizničních řas a klků. Obsahuje krevní a mízní cévy.

Svalová vrstva (tunica muscularis)

 • Tvořena převážně hladkou svalovinou. Výjimkou je část začátku trávicí trubice po horní třetinu jícnu a konečník, zde je svalovina příčně pruhovaná.

Zevní povrchová vrstva (tunica adventitia, tunica serosa)

 • Stavba této vrstvy je závislá na umístění příslušného orgánu.Tato vrstva tvoří obal příslušné části trubice.

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav Orel. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 304 s. ISBN 978-80-247-1521-6.
 • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámýANAT 2325 Study Guide. Studyblue. [online]. 25.11.2014 [cit. 2014-11-25]. Dostupné z: https://classconnection.s3.amazonaws.com/477/flashcards/2675477/jpg/tunica_mucosa1360111335565.jpg
 • Obr. 2: Autor neznámýDuodenum. Wall of the duodenum. [online]. 25.11.2014 [cit. 2014-11-25]. Dostupné z: http://www.vetmed.wsu.edu/Van308/images/061.jpg
 • Obr. 3: Autor neznámý. Biology. Studyblue. [online]. 25.11.2014 [cit. 2014-11-25]. Dostupné z: https://classconnection.s3.amazonaws.com/271/flashcards/912271/png/tubular_organ139975142620.png
Obrázek

Obr. 1: Popis jednotlivých vrstev

Víte, že ...

... buňky trávicí trubice prodělávají rychlou regeneraci?

 V dutině ústní a v konečníku se dokáží vyměnit za 1-2 týdny, ve dvanáctníku za 2 dny. Rychlost je závislá na zatížení jednotlivého úseku.

Obrázek

Obr. 2: Výška jednotlivých vrstev ve dvanáctníku

Opakování

Jaké 4 základní vrstvy popisujeme na trubici zažívacího traktu?

Která z vrstev je nejdůležitější, zejména pro své vstřebávací funkce?

Ve které vrstvě je uložena svalová vrstva?

Doplňovačka

Obr. 3: Doplň jednotlivé názvy vrstev trubice zažívacího traktu