Pájení naměkko

Pájení naměkko

Pájení naměkko je velmi často užívaný technologický postup v klempířské praxi. Jedná se o nerozebiratelné spojení dvou částí jednoho prvku, dvou prvků vzájemně, dvou a více plechových částí.

Měkké pájení je spojování několika částí prostřednictvím jiného vhodného materiálu - měkké pájky, což je slitina cínu a jiného vhodného kovu s podobnou teplotou tání.

Zdroje
  • Obr. 1, Obr. 2: foto autor
Obrázek

Obr. 1: Nejčastějsí pájedlo požívané klempíři

Obrázek

Obr. 2: Poloha těla při pájení