Dutina ústní

DUTINA ÚSTNÍ

Dutina ústní je tvořena předsíní a vlastní dutinou ústní. Je přizpůsobena zejména k mechanickému rozmělňování potravy, zahájení štěpení škrobů a v neposlední řadě k polykání. Chuťové pohárky, které zprostředkovávají chuťový vjem, jsou zde také umístěny. Žvýkání a kousání jsou pohyby řízené vůlí. Pohyby čelistí jsou zprostředkovány aktivitou žvýkacích svalů. Stah svalů vede ke stisku zubů, který drtí potravu. Stoličky horní a dolní čelisti dokážou potravu stlačit silou větší než 800 N. Imunitní lymfatická tkáň, která tvoří bariéru mezi vnějším a vnitřním prostředí, je důležitou součástí dutiny ústní.

Vlastní dutinu ústní tvoří:

 • Dáseň

  • Sliznice růžového zabarvení, pokrývající horní a dolní čelist.
 • Tvrdé patro

  • Tvoří ho kostěný podklad z výběžků horní čelisti a kostí patrových. Tvoří přední část stropu dutiny ústní.
 • Měkké patro

  • Podkladem pro měkké patro je vazivo opatřené čípkem. S mandlemi ohraničuje vchod do hltanu.
 • Mandle patrová

  • Hlavní funkcí je ochrana organismu proti infekci, je tvořena mízní tkání.
 • Jazyk

  • Sval jazyka je z příčně pruhované svaloviny, mezi jeho nejdůležitější funkce patří rozmělňování a posun potravy do dalších částí zažívacího traktu. Dále zajišťuje chuť a hraje důležitou roli při mluvení a artikulaci. Jazyk můžeme rozdělit na tyto části: hrot, tělo a kořen jazyka. Spodní část jazyka je připojena ke spodině ústní uzdičkou jazykovou. Sliznice jazyka vybíhá v papily, které se rozdělují na nitkovité, houbovité listové a hrazené. V blízkosti papil hrazených u kořene jazyka se nacházejí smyslové buňky, které jsou zodpovědné za chuťový vjem.
 • Zuby

  • Nejtvrdší útvar lidského těla. Jejich funkce je uchopování, dělení a mechanické rozmělňování potravy. Jsou uspořádány do horního a dolního oblouku. Zuby se skládají z volné části vyčnívající do dutiny ústní – KORUNKA, na ní navazuje KRČEK, který je obklopený sliznicí dásně a zapuštěnou část do dásně nazýváme KOŘEN. Tvrdé části zubu tvoří sklovina, zubovina a cement. Jejich regenerační schopnost je minimální.

  • Dle tvaru korunky rozdělujeme zuby na řezáky, špičáky, zuby třenové a stoličky. Chrup vyrůstá u člověka ve dvou za sebou následujících seskupeních. U dětí ve věku od šestého měsíce do dvou let se prořezává dočasný chrup, mléčný. Tento chrup obsahuje pouze 20 porcelánově bílých zubů. Od šestého roku se prořezává definitivní, trvalý chrup, tento stav trvá do přibližně patnáctého roku.

Slinné žlázy

V dutině ústní jsou umístěny malé, roztroušené slinné žlázy. Mimo dutinu jsou však umístěny 3 páry velkých slinných žláz, které jsou s dutinou spojeny. Je to PŘÍUŠNÍ žláza, která je nejobjemnější a produkuje řídkou vodnatou slinu. Druhý pár tvoří žláza PODJAZYKOVÁ, která je nejmenší a poslední pár tvoří PODČELISTNÍ žláza. Tato slinná žláza má poměrně dlouhý vývod a produkuje hustší slinu.

Průměrný člověk denně vyprodukuje až 1,5 litru slin. Z 99% obsahují sliny vodu, zbytek tvoří organické a anorganické látky. Sliny hrají významnou roli v přípravě sousta na další pasáže zažívacího traktu. Sliny sousto obalí a chrání sliznici před poškozením, udržují stálou vlhkost dutiny ústní, čistí zuby a zúčastňují se procesů rozpouštění částí potravy.

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav Orel. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 304 s. ISBN 978-80-247-1521-6.
 • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Proč si čistit zuby. USMILE. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://usmile.cz/prevence-a-hygiena/proc-si-cistit-zuby/
 • Obr. 2: Autor neznámý. Zuby a chrup. Zdravotnictví a medicína. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-pacientske-listy/zuby-a-chrup-447950
 • Obr. 3: Autor neznámý. Sliny jsou více než jen voda v ústech. FITCUL.cz. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.fitkul.cz/clanky/224-Sliny-jsou-vice-nez-jen-voda-v-ustech
Obrázek

Obr. 1: Zdravé dásně

Základní pojmy
Dáseň - sliznice pokrývajicí horní a dolní čelist. Tvrdé a měkké patro - tvoří strop dutiny ústní. Jazyk - orgán zajišťující chuť, posun potravy a podílí se na mluvení a artikulaci. Mandle patr... Zobrazit více
Obrázek

Obr. 2: Popis anatomických struktur zubu

Víte, že ...

... zuby rozkoušou během života více jak 100 tisíc pokrmů?

 Tento počet odpovídá zhruba hmotnosti 20 tun.

Obrázek

Obr. 3: Umístění jednotlivých slinných žláz

Pokus

Při delším žvýkání začne chléb v ústech sládnout. Amyžlázy obsažené ve slinách začnou štěpit šroby na jednodušší cukry.