Koleno

Koleno

Průmyslově vyráběná svodová kolena mají úhel 70°. Jsou určena pro napojení kotlíků a svodů. Spodní část je zúžena pro pohodlné zasunutí do svodu. Podélný spoj kolena je falcovaný nebo svařený natupo. Koleno může být vyrobeno jako polotovar ohýbáním z tažené roury.

 Ručně vyráběná kolena nelze vyrobit v oblouku, proto se sestavují ze segmentů pomocí drážkování, které jsou spojeny, a lze tak vyrobit kolena různých úhlů. Taková kolena se nemusejí nutně používat pouze pro odvádění dešťové vody ze střech, ale lze je požívat i pro vzduchotechniku, odvod spalin nebo horkých plynů od vyhřívacích agregátů do komína. Protože spoje nejsou pájeny cínovou pájkou, lze je zhotovovat nejen z ocelového plechu, ale i z hliníku (také eloxovaného), nerezového plechu apod.

obrazek

Obr. 1: Detail spojení dílů při výrobě kolena

 • Technologický postup výroby drážkovaného kolena:

  • narýsování, rozměření a ustřižení dílů rour,

  • zhotovení roury ohnutím spojovacích drážek zakružení a zadrážkováním,

  • sestřižení do roviny na šikmé straně spojení,

  • obrubovacím strojem zhotovit okrajové lemy na obou dílech kolena,

  • lem vnitřní a lem vnější (pozor jednotlivé lemy mají rozdílný technologický postup),

  • díly ke spojení upravíme vyrovnáním a údery kladívka na požadovaný tvar,

  • sestavení a připasování obou dílů,

  • bodové zahnutí drážek ve spoji,

  • po shlédnutí a kontrole úhlu a rozměrů výrobku, celý okraj spoje kladívkem přihneme.

obrazek

Obr. 2: Rozvinutý tvar kolena

Výroba složitějšího kolena – napojení na okapní systém pod kotlíkem.

obrazek

Obr. 3: Složitější koleno

obrazek

Obr. 4: Rozvinutý tvar a umístění obrub k výrobě složitějšího kolena

Zdroje
Obrázek

Obr. 5: Lisované svodové koleno

Obrázek

Obr. 6: Lisované svodové koleno - základní rozměry