Odbočka svodu

Odbočka svodu

Potrubní odbočka se používá, vznikne li potřeba oddělit nebo přidat další potrubní cestu. Odbočky mohou být různých tvarů a odbočovacích úhlů. Zhotovují se z vhodných materiálů a těsností spojů dílů potrubí. Odbočky plechové se používají např. v klempířské praxi při odvádění dešťové vody, nebo jako součást vzduchotechnického potrubí, kde mohou oddělovat část proudícího vzduchu z terminálního přívodu do další větve. Jiné použití je v kominické praxi, kde odbočka umožňuje připojení topidla či jiného agregátu na komínové těleso. Komínové díly musí ještě odolávat vyšším teplotám. Taková odbočka je součástí tahové cesty a většinou je skryta ve zdivu.
Průmyslově vyráběné obočky svodů je univerzální výrobek sloužící pro napojení stejných nebo různě velkých svodů. Oválný boční otvor umožňuje napojení různých dimenzí v rozsahu úhlů 50-80 stupňů.
Tvarově se nejčastěji používají odbočky kruhového, čtvercového nebo obdélníkového průřezu.

Technologický postup dílenské výroby potrubní odbočky hranaté:

 • narýsování, rozměření a ustřižení dvou dílů hranaté roury, vystřižení otvoru ve větším dílu,
 • zhotovení rour ohnutím spojovacích drážek a ohnutí tvaru potrubí, zadrážkování jednoduchou ležatou drážkou,
 • boční díl připravíme ke spojení ohnutím bočnic do pravého úhlu,
 • provedeme navrtání děr pro nýtované spojení dílů,
 • oba připravené díly připasujeme do požadovaného tvaru a úhlu,
 • kladívkem vhodně přiklepeme spojovací ohyby a zanýtujeme,
 • hotový výrobek zapájíme ve spojích.

 

obrazek

Obr. 1: Ukázka spojů při výrobě odbočky

obrazek

Obr. 2: Rozvinutý tvat hranaté odbočky

Technologický postup výroby potrubní odbočky kruhového průřezu:

 • narýsování, rozměření a ustřižení dvou dílů kruhové roury, vystřižení otvoru ve větším dílu,
 • zhotovení rour ohnutím spojovacích drážek a zakružení tvaru potrubí, zadrážkování jednoduchou ležatou drážkou,
 • boční díl připravíme ke spojení ohnutím kraje průběžně do pravého úhlu,
 • oba díly upravíme do kruhu, do požadovaného úhlu a tvaru,
 • oba připravené díly připasujeme a připájíme v bodech,
 • kladívkem vhodně přiklepeme spojovací ohyby,
 • hotový výrobek zapájíme ve spojích.

obrazek

Obr. 3: Výkres tvaru kruhové odbočky

obrazek

Obr. 4 - Rozvinutý tvar kruhovéodbočky

 

 

Zdroje
Obrázek

Obr. 5: Průmyslově vyráběná odbočka svodu

Obrázek

Obr. 6: Průmyslově vyráběná odbočka svodu - rozměrový náčrt