Montáže střešních krytin a klempířských prvků

Montáže střešních krytin a klempířských prvků

Anotace oblasti

Montážemi klempířských prvků vrcholí práce klempíře na stavbě. Prvky jsou použity z části jako polotovary, z části jako atypické výrobky, ale vždy musí být složeny do jednotlivých logických sestav, které tvoří jednotlivé části odvodňovacího systému střech.

Další možností jsou ucelené systémové celky, které vyrábějí jednotliví výrobci průmyslově a které tvoří ucelený střešní odvodňovací systém.

Vždy, tedy i v případě průmyslově vyráběných celků, musí být sestaveny a je potřeba zručnosti a umu pracovníka, který má v daném oboru vzdělání – tedy klempíře.

  • Plechová střešní krytina
  • Systémové plechové krytiny
  • Žlabové čelo
  • Žlab
  • Koleno
  • Vodní klapka
  • Kotlík
  • Ucelená montáž kovových okapních systémů
  • Ucelená montáž plastových okapních systémů

obrazek