Hltan

HLTAN (pharynx)

Trubicovitý orgán dlouhý 12-15 cm. Je společný pro zažívací i dýchací cesty. Hltan se rozděluje na nosohltan, ústní část hltanu a hrtanovou část hltanu. 

Nosohltan je nejprostornější z těchto částí a ústí sem dva otvory, které spojují tuto část s dutinou nosní. Z boku do nosohltanu ústí Eustachova trubice, která se podílí na vyrovnávání tlaku ve středním uchu. Ve sliznici nosohltanu je nosní mandle. Ústní část hltanu je společná cesta pro dýchání i polykání. Hrtanová část hltanu je na konci své délky opatřena záklopkou hrtanovou, ta při polykání uzavírá cesty dýchací a zabraňuje tím vdechnutí sousta do dýchacích cest.

Polykání je složitý proces, který je spuštěn při podráždění kořene jazyka, patrových oblouků a hltanu potravou. Je vyvolán polykací reflex, který je řízen z polykacího centra v prodloužené míše, následně se uzavře příklopka hrtanová

Zdroje
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
  • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
  • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
  • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
  • MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav Orel. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 304 s. ISBN 978-80-247-1521-6.
  • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. Hltan – pharynx. Ajurvedské lázně. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://ajurvedske-lazne.cz/?q=hltan
  • Obr. 2: Autor neznámý. Nosohltan a hltan. Ajurvedské lázně. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://ajurvedske-lazne.cz/?q=nosohltanhltan

 

Obrázek

Obr. 1: Popis hltanu

Obrázek

Obr. 2: Hltan a jeho části

Doplňující učivo

Polykání je složitý děj. V prní fázi je polykání ovlivnitelné vůlí. Sousto je posunováno pomocí jazyka a dna dutiny ústní, poté následuje fáze druhá. Ta je již neovladatelná vůlí.

Kontrolní otázka

Vhodné také pro ZŠ

Jaké je základní rozdělení hltanu?