Žlabové čelo, žlab a kotlík

Žlabové čelo, žlab a kotlík

Žlabové čelo

Žlabové čelo slouží k ukončení žlabů zpravidla na obou koncích, kde zastaví proud vody tekoucí žlabem. U čela v nejnižší části žlabu se nejčastěji nachází i vyústění, kterým voda ze žlabu odtéká. Žlabová čela mohou být vyrobena lisováním z různých materiálů a tvarů. Nejčastěji se zhotovují dílensky přímo na požadovaný rozměr a tvar.
V současné době lze zakoupit hotový polotovar, který je možné instalovat několika způsoby.

Montáže čel se provádějí:

 • falcováním
 • přiklepáním
 • pájením
 • lepením
 • nasunutím na těsnící pryžovou pásku
 • u plastů nasunutím na těsnící hmotu a zatmelením

Na přiložených video sekvencích jsou vidět tři základní způsoby montáže žlabového čela.

Žlab

Podokapní žlaby slouží k odvedení dešťové vody stékající ze střechy do svodů a do jímače, kanalizace nebo jen na terén. Správná montáž žlabu je závislá především na precizním osazení a spádování žlabových háků. Žlabové háky se osazují zpravidla na krokve nebo pomocné latě ještě před montáží krytiny střechy.

Způsob montáže žlabových háků je patrný z přiložené video sekvence.

Kotlík

Kotlík oválný se používá k vyústění podokapního žlabu. Spojuje žlab s dalším potrubím - svislým, které odvádí dešťovou vodu do kanalizace. Kotlík je na žlabu zavěšen v nejnižším bodě. Ve žlabu se vystřihne otvor s malým lemem a tímto voda vtéká do kotlíku a následně do svodového potrubí.

Kotlíky se mají různé tvary a velikosti podle průtoku vody, mechanické pevnosti a přání zákazníka.

 

Obr. 1: Montáž plastového kotlíku

Způsob montáže:

 • označení místa, kde bude na žlabu umístěn žlabový kotlík
 • vyříznutí otvoru pilkou na železo nebo vystřižení nůžkami na plech
 • kleštěmi ohnout dolů střed uříznuté hrany
 • pro vyříznutí otvoru v žádném případě nepoužívat úhlovou brusku
 • zaháknutí zadní hrany kotlíku za zadní hranu žlabu
 • přicvaknutí klipsny kotlíku na přední hranu žlabu
 • řeznou hranu zatřít originální opravnou barvou

Popsaný způsob montáže kotlíku je patrný z videosekvence.

Zdroje
Přílohy
inspiracni katalog rainline.pdf Stáhnout
Praktická ukázka
This div will be replaced by the JW Player.

Video 1: Montáž žlabového čela falcováním

Praktická ukázka
This div will be replaced by the JW Player.

Video 2: Montáž žlabového čela letováním

Praktická ukázka

Video 3: Montáž žlabového čela pomocí těsnění

This div will be replaced by the JW Player.

Video 3: Montáž žlabového čela pomocí těsnění

Praktická ukázka
This div will be replaced by the JW Player.

Video 4: Ukázka správného osazení žlabových háků.

Praktická ukázka
This div will be replaced by the JW Player.

Video 5: Montáž kotlíku